La Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una unitat multidisciplinar amb àmplia experiència en el diagnòstic, el tractament i la investigació en les malalties neuromusculars. Aquest és un equip en el qual l’activitat i la investigació, tant clínica com bàsica, es superposan  i es relacionan entre si i en el que la resolució de problemes clínics  involucra a treballadors de laboratori i en la que la investigació bàsica
es planteja des de la utilitat clínica.

La unitat te, per tant, neuròlegs experts en malalties neuromusculars, àmplia experiència en electromiografia i formació i interès per la recerca bàsica; investigadors bàsics amb interès i experiència en projectes de recerca translacional; infermeres expertes en la coordinació de projectes, estudis clínics i bases de dades; i tècnics de laboratori especialitzats en la investigació bàsica i translacional i l’organització i gestió de bancs de mostres.

Directora d'Unitat:
Directora de la Unitat de Malalties Neuromusculars (ENM) el Servei Neurologia de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona
Equip Clínic:
MD PhD – Neuròleg Adjunt
MD PhD – Neuròleg Adjunt
Neurofisióloga adjunta
Neurofisióloga adjunta
Neuròloga - Investigadora Post-doctoral
Neuròloga i investigadora pre-doctoral
Neuròloga i investigadora pre-doctoral
Neuròleg i investigador pre-doctoral
Neuròleg i investigador pre-doctoral
Coordinador del Registre espanyol de Malalties Neuromusculars
Infermera Assistencial - Gestora de casos
Equip Recerca:
PhD - Investigador Sènior
PhD – Investigadora post-doctoral CIBERER
MD PhD - Neuròleg Adjunt
PhD - Investigador Post-doctoral
Investigador en malalties neuromusculars
Investigadora pre-doctoral