Teràpia en distròfies musculars

Teràpia en Distròfia Muscular de Duchenne

Es tracta d’un estudi intervencional terapèutic en un model preclínic de distròfia muscular de Duchenne. Hem realitzat un estudi amb Nintedanib, un fàrmac amb una activitat antitirosina-cinasa en un model murí mdx de distròfia muscular de Duchenne. Nintedanib és un fàrmac que bloqueja els receptors de PDGF-AA, PDGF-BB, VEGF i bFGF. Aquest tractament ha estat aprovat recentment per la fibrosis pulmonar idiopàtica i està en fase d’assaig en esclerodèrmia. Nosaltres hem decidit utilitzar-lo en models de distròfia muscular per la evidència recent de que PDFG-AA és un factor associat al procés de fibrosis muscular. De fet, gràcies a aquest estudi hem pogut identificar que PDGF-AA és un factor clau en la proliferació i quimiotaxis dels fibroblasts obtinguts de biòpsies musculars in vitro. PDGF-AA  estimula l’expressió de col·làgen I per part d’aquestes cèl·lules in vitro.  B-FGF és clau en la proliferació de mioblasts o miotubs.

A una segona fase, hem vist com Nintedanib redueix la proliferació i quimiotaxis dels fibroblasts in vitro. Aquest fàrmac produeix canvis en l’expressió gènica dels fibroblasts en cultiu. S’ha determinat una clara reducció en l’expressió de col·làgen I i III i de fibronectina in vitro. A més, el fàrmac produeix una reducció de l’expressió de factors de creixement profibròtics per part dels fibroblasts, com són PDGF-AA, CTGF o TGF-beta.

Finalment, hem tractat un grup de ratolins mdx amb Nintedanib durant 4 setmanes. Hem detectat una millora funcional en l’amplitud dels potencials motors evocats utilitzant tècniques d’electromiografia. Els estudis histològics han demostrat una reducció dels infiltrats inflamatoris i un descens de l’àrea de teixit fibròtic present a les biòpsies. Els estudis d’expressió gènica han mostrat una reducció en l’expressió dels gens de col·lagen I i III i dels factors de creixement probibròtic PDGF-AA, TGF-beta i CTGF. Aquests resultats s’han confirmat mitjançant WB mostrant reducció de les proteïnes codificades per aquests gens.

teràpia en disferlinopaties

La disferlina és una proteïna transmembrana implicada en la reparació del sarcolema de les fibres musculars. Les disferlinopaties estan causades per mutacions en el gen DYSF i poden causar un grup heterogeni de malalties autosòmiques recessives, com la distròfia muscular de cintures 2B (és la segona distròfia de cintures més freqüent a Espanya), la miopatia de Miyoshi i la miopatia distal del compartiment anterior. Encara no s’ha trobat un tractament efectiu per a aquesta malaltia.

Les proteïnes generades pels gens mutats són reconegudes per la cèl·lula com anòmales i són destruïdes per uns mecanismes concrets (proteasoma).

No obstant això, algunes d’aquestes mutacions donen lloc a proteïnes que, encara que són anòmales, conserven part de la seva funció però que són degradades igualment. Els nostres estudis pretenen demostrar que si aconseguim evitar la destrucció de les proteïnes que conserven una mica de funció podríem observar una millora a llarg termini dels símptomes clínics.

En les biòpsies musculars d’aquests pacients s’ha descrit la presència d’inflamació, principalment de cèl·lules T CD4 + i macròfags. A més, l’absència de disferlina produeix una reparació de membrana deficient que pot resultar en l’alliberament de alarmines endògenes produint-se un augment de l’assenyalament via TLR4, receptor que las seva expressió pot estar incrementada en el múscul esquelètic d’aquests pacients. El nostre estudi està destinat a disminuir la senyalització de l’inflamasoma en pacients amb disferlinopatía. Per a això s’estudiaran potencials lligands de TLR4, així com l’expressió de missatgers secundaris en cèl·lules deficients en disferlina que activarien la immunitat innata. L’estudi i identificació dels components de la via de senyalització implicada en la resposta inflamatòria observada en les disferlinopaties, ens permetrà avaluar l’eficàcia de diferents tractaments farmacològics, destinats a disminuir la inflamació. També avaluarem altres fàrmacs destinats a incrementar l’expressió de disferlina.

 

Publicacions

2024
Monceau A, Gokul Nath R, Suárez-Calvet X, Musumeci O, Toscano A, Kierdaszuk B, Kostera-Pruszczyk A, Domínguez-González C, Hernández-Lain A, Paradas C, Rivas E, Papadimas G, Papadopoulos C, Chrysanthou-Piterou M, Gallardo E, Olivé M, Lilleker J, Roberts ME, Marchese D, Lunazzi G, Heyn H, Fernández-Simón E, Villalobos E, Clark J, Katsikis P, Collins C, Mehra P, Laidler Z, Vincent A, Tasca G, Marini-Bettolo C, Guglieri M, Straub V, Raben N, Díaz-Manera J
Brain
Martínez-Martínez L, Lacruz AC, Querol L, Cortés-Vicente E, Pascual E, Rojas-García R, Reyes-Leiva D, Álvaro Y, Moltó E, Ortiz E, Gallardo E, Juárez C, Mariscal A, 2022 GEAI-S. E. I. Workshop participants
J Neurol
Schoser B, van der Beek NAME, Broomfield A, Brusse E, Diaz-Manera J, Hahn A, Hundsberger T, Kornblum C, Kruijshaar M, Laforet P, Mengel E, Mongini T, Orlikowski D, Parenti G, Pijnappel WWMP, Roberts M, Scherer T, Toscano A, Vissing J, van den Hout JMP, van Doorn PA, Wenninger S, van der Ploeg AT
Eur J Neurol
Tawil R, Wagner KR, Hamel JI, Leung DG, Statland JM, Wang LH, Genge A, Sacconi S, Lochmüller H, Reyes-Leiva D, Diaz-Manera J, Alonso-Perez J, Muelas N, Vilchez JJ, Pestronk A, Gibson S, Goyal NA, Hayward LJ, Johnson N, LoRusso S, Freimer M, Shieh PB, Subramony SH, van Engelen B, Kools J, Leinhard OD, Widholm P, Morabito C, Moxham CM, Cadavid D, Mellion ML, Odueyungbo A, Tracewell WG, Accorsi A, Ronco L, Gould RJ, Shoskes J, Rojas LA, Jiang JG
Lancet Neurol
Schoser B, Kishnani PS, Bratkovic D, Byrne BJ, Claeys KG, Díaz-Manera J, Laforêt P, Roberts M, Toscano A, van der Ploeg AT, Castelli J, Goldman M, Holdbrook F, Sitaraman Das S, Wasfi Y, Mozaffar T, ATB200-07 Study Group
J Neurol
McNiff MM, Hawkins S, Haase B, Bullivant J, McIver T, Mitelman O, Emery N, Tasca G, Voermans N, Diaz-Manera J
J Neuromuscul Dis
Martinez-Marin RJ, Reyes-Leiva D, Nascimento A, Muelas N, Dominguez-González C, Paradas C, Olivé M, García-Romero M, Pascual-Pascual SI, Grau JM, Barba-Romero MA, Gomez-Caravaca MT, de Las Heras J, Casquero P, Mendoza MD, de León JC, Gutierrez A, Morís G, Blanco-Lago R, Ramos-Fransi A, Pintós G, García-Antelo MJ, Rabasa M, Morgado Y, Usón M, Miralles FJ, Bárcena-Llona JE, Gómez-Belda AB, Pedraza-Hueso MI, Hortelano M, Colomé A, Garcia-Martin G, Lopez de Munain A, Jericó I, Galán-Dávila L, Pardo J, Salgueiro-Origlia G, Alonso-Pérez J, Pla-Junca F, Schiava M, Segovia-Simón S, Díaz-Manera J
Neuromuscul Disord
2023
Mackenbach MJ, Willemse EAJ, van den Dorpel JJA, van der Beek NAME, Díaz-Manera J, Rizopoulos D, Teunissen C, van der Ploeg AT, van den Hout JMP
Neurology
Li C, Wilborn J, Pittman S, Daw J, Alonso-Pérez J, Díaz-Manera J, Weihl CC, Haller G
J Clin Invest
Kishnani PS, Diaz-Manera J, Toscano A, Clemens PR, Ladha S, Berger KI, Kushlaf H, Straub V, Carvalho G, Mozaffar T, Roberts M, Attarian S, Chien YH, Choi YC, Day JW, Erdem-Ozdamar S, Illarioshkin S, Goker-Alpan O, Kostera-Pruszczyk A, van der Ploeg AT, An Haack K, Huynh-Ba O, Tammireddy S, Thibault N, Zhou T, Dimachkie MM, Schoser B, COMET Investigator Group
JAMA Neurol
Roy B, Peck A, Evangelista T, Pfeffer G, Wang L, Diaz-Manera J, Korb M, Wicklund MP, Milone M, Freimer M, Kushlaf H, Villar-Quiles RN, Stojkovic T, Needham M, Palmio J, Lloyd TE, Keung B, Mozaffar T, Weihl CC, Kimonis V
Ann Clin Transl Neurol
Moore U, Emmons SS, Rufibach L, Straub V, Diaz-Manera J, Guglieri M
Neuromuscul Disord
Díaz-Manera J, Urtizberea JA, Schey C, Kole A, von Gallwitz P, Whiting A, Foerster D, Zozulya-Weidenfeller A
Neuromuscul Disord
Moore U, Fernández-Simón E, Schiava M, Cox D, Gordish-Dressman H, James MK, Mayhew A, Wilson I, Guglieri M, Rufibach L, Blamire A, Carlier PG, Mori-Yoshimura M, Day JW, Jones KJ, Bharucha-Goebel DX, Salort-Campana E, Pestronk A, Walter MC, Paradas C, Stojkovic T, Bravver E, Pegoraro E, Mendell JR, Bushby K, Diaz-Manera J, Straub V, Jain COS Consortium
Neuromuscul Disord
Fionda L, Lauletta A, Leonardi L, Perez JA, Morino S, Merlonghi G, Alfieri G, Costanzo R, Tufano L, Vanoli F, Rossini E, Vigo EG, Tartaglione T, Salvetti M, Antonini G, Diaz-Manera J, Garibaldi M
J Neurol
Cossu G, Tonlorenzi R, Brunelli S, Sampaolesi M, Messina G, Azzoni E, Benedetti S, Biressi S, Bonfanti C, Bragg L, Camps J, Cappellari O, Cassano M, Ciceri F, Coletta M, Covarello D, Crippa S, Cusella-De Angelis MG, De Angelis L, Dellavalle A, Diaz-Manera J, Galli D, Galli F, Gargioli C, Gerli MFM, Giacomazzi G, Galvez BG, Hoshiya H, Guttinger M, Innocenzi A, Minasi MG, Perani L, Previtali SC, Quattrocelli M, Ragazzi M, Roostalu U, Rossi G, Scardigli R, Sirabella D, Tedesco FS, Torrente Y, Ugarte G
Front Genet
2022
Poyatos-García J, Martí P, Liquori A, Muelas N, Pitarch I, Martinez-Dolz L, Rodríguez B, Gonzalez-Quereda L, Damiá M, Aller E, Selva-Gimenez M, Vilchez R, Diaz-Manera J, Alonso-Pérez J, Barcena JE, Jauregui A, Gámez J, Aladrén JA, Fernández A, Montolio M, Azorin I, Hervas D, Casasús A, Nieto M, Gallano P, Sevilla T, Vilchez JJ
Ann Neurol
Alonso-Pérez J, Carrasco-Rozas A, Borrell-Pages M, Fernández-Simón E, Piñol-Jurado P, Badimon L, Wollin L, Lleixà C, Gallardo E, Olivé M, Díaz-Manera J, Suárez-Calvet X
Biomedicines
Carrasco-Rozas A, Fernández-Simón E, Suárez-Calvet X, Piñol-Jurado P, Alonso-Pérez J, de Luna N, Schoser B, Meinke P, Domínguez-González C, Hernández-Laín A, Paradas C, Rivas E, Illa I, Olivé M, Gallardo E, Díaz-Manera J
Am J Pathol
Schiava M, Ikenaga C, Villar-Quiles RN, Caballero-Ávila M, Topf A, Nishino I, Kimonis V, Udd B, Schoser B, Zanoteli E, Souza PVS, Tasca G, Lloyd T, Lopez-de Munain A, Paradas C, Pegoraro E, Nadaj-Pakleza A, De Bleecker J, Badrising U, Alonso-Jiménez A, Kostera-Pruszczyk A, Miralles F, Shin JH, Bevilacqua JA, Olivé M, Vorgerd M, Kley R, Brady S, Williams T, Domínguez-González C, Papadimas GK, Warman-Chardon J, Claeys KG, de Visser M, Muelas N, LaForet P, Malfatti E, Alfano LN, Nair SS, Manousakis G, Kushlaf HA, Harms MB, Nance C, Ramos-Fransi A, Rodolico C, Hewamadduma C, Cetin H, García-García J, Pál E, Farrugia ME, Lamont PJ, Quinn C, Nedkova-Hristova V, Peric S, Luo S, Oldfors A, Taylor K, Ralston S, Stojkovic T, Weihl C, Diaz-Manera J, VCP International Study Group, VCP International Study Group
J Neurol Neurosurg Psychiatry
Statland JM, Campbell C, Desai U, Karam C, Díaz-Manera J, Guptill JT, Korngut L, Genge A, Tawil RN, Elman L, Joyce NC, Wagner KR, Manousakis G, Amato AA, Butterfield RJ, Shieh PB, Wicklund M, Gamez J, Bodkin C, Pestronk A, Weihl CC, Vilchez-Padilla JJ, Johnson NE, Mathews KD, Miller B, Leneus A, Fowler M, van de Rijn M, Attie KM
Muscle Nerve
Domínguez-González C, Fernández-Torrón R, Moore U, de Fuenmayor-Fernández de la Hoz CP, Vélez-Gómez B, Cabezas JA, Alonso-Pérez J, González-Mera L, Olivé M, García-García J, Moris G, León Hernández JC, Muelas N, Servian-Morilla E, Martin MA, Díaz-Manera J, Paradas C
J Neurol
Cortés-Vicente E, Álvarez-Velasco R, Pla-Junca F, Rojas-Garcia R, Paradas C, Sevilla T, Casasnovas C, Gómez-Caravaca MT, Pardo J, Ramos-Fransi A, Pelayo-Negro AL, Gutiérrez-Gutiérrez G, Turon-Sans J, López de Munain A, Guerrero-Sola A, Jericó I, Martín MA, Mendoza MD, Morís G, Vélez-Gómez B, Garcia-Sobrino T, Pascual-Goñi E, Reyes-Leiva D, Illa I, Gallardo E
Ann Clin Transl Neurol
2021
Schoser B, Roberts M, Byrne BJ, Sitaraman S, Jiang H, Laforêt P, Toscano A, Castelli J, Díaz-Manera J, Goldman M, van der Ploeg AT, Bratkovic D, Kuchipudi S, Mozaffar T, Kishnani PS, PROPEL Study Group
Lancet Neurol
Suárez-Calvet X, Fernández-Simón E, Piñol-Jurado P, Alonso-Pérez J, Carrasco-Rozas A, Lleixà C, López-Fernández S, Pons G, Soria L, Bigot A, Mouly V, Illa I, Gallardo E, Jaiswal JK, Díaz-Manera J
FASEB J
Alonso-Jiménez A, Nuñez-Peralta C, Montesinos P, Alonso-Pérez J, García C, Montiel E, Belmonte I, Pedrosa I, Segovia S, Llauger J, Díaz-Manera J
Front Neurol
Gutschmidt K, Musumeci O, Díaz-Manera J, Chien YH, Knop KC, Wenninger S, Montagnese F, Pugliese A, Tavilla G, Alonso-Pérez J, Hwu PW, Toscano A, Schoser B
J Neurol
Alonso-Jiménez A, Fernández-Simón E, Natera-de Benito D, Ortez C, García C, Montiel E, Belmonte I, Pedrosa I, Segovia S, Piñol-Jurado P, Carrasco-Rozas A, Suárez-Calvet X, Jimenez-Mallebrera C, Nascimento A, Llauger J, Nuñez-Peralta C, Montesinos P, Alonso-Pérez J, Gallardo E, Illa I, Díaz-Manera J
Front Neurol
Jacobs MB, James MK, Lowes LP, Alfano LN, Eagle M, Muni Lofra R, Moore U, Feng J, Rufibach LE, Rose K, Duong T, Bello L, Pedrosa-Hernández I, Holsten S, Sakamoto C, Canal A, Sanchez-Aguilera Práxedes N, Thiele S, Siener C, Vandevelde B, DeWolf B, Maron E, Guglieri M, Hogrel JY, Blamire AM, Carlier PG, Spuler S, Day JW, Jones KJ, Bharucha-Goebel DX, Salort-Campana E, Pestronk A, Walter MC, Paradas C, Stojkovic T, Mori-Yoshimura M, Bravver E, Díaz-Manera J, Pegoraro E, Mendell JR, Jain COS Consortium, Mayhew AG, Straub V
Ann Neurol
Díaz-Manera J, Walter G, Straub V
Muscle Nerve
Moore U, Gordish H, Diaz-Manera J, James MK, Mayhew AG, Guglieri M, Fernandez-Torron R, Rufibach LE, Feng J, Blamire AM, Carlier PG, Spuler S, Day JW, Jones KJ, Bharucha-Goebel DX, Salort-Campana E, Pestronk A, Walter MC, Paradas C, Stojkovic T, Mori-Yoshimura M, Bravver E, Pegoraro E, Lowes LP, Mendell JR, Bushby K, Straub V, Jain COS Consortium
Neuromuscul Disord
Muñoz-Rodríguez J, Domínguez A, Rosado MA, Centeno C, Parejo V, Costa-Trachsel I, Gallardo E, Bonfill T, García-Rojo D, De Verdonces L, Prats J
Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)
Pini J, Siciliano G, Lahaut P, Braun S, Segovia-Kueny S, Kole A, Hérnando I, Selb J, Schirinzi E, Duong T, Hogrel JY, Olmedo JJS, Vissing J, Servais L, Vincent-Genod D, Vuillerot C, Bannwarth S, Eggenspieler D, Vicart S, Diaz-Manera J, eNMD group, Lochmüller H, Sacconi S
J Neuromuscul Dis
2020
Almodóvar-Payá A, Villarreal-Salazar M, de Luna N, Nogales-Gadea G, Real-Martínez A, Andreu AL, Martín MA, Arenas J, Lucia A, Vissing J, Krag T, Pinós T
Int J Mol Sci
Moore U, Jacobs M, Fernandez-Torron R, LLauger Rossello J, Smith FE, James M, Mayhew A, Rufibach L, Carlier PG, Blamire AM, Day JW, Jones KJ, Bharucha-Goebel DX, Salort-Campana E, Pestronk A, Walter MC, Paradas C, Stojkovic T, Mori-Yoshimura M, Bravver E, Pegoraro E, Mendell JR, Bushby K, Straub V, Diaz-Manera J
Front Neurol
Fernández-Simón E, Lleixà C, Suarez-Calvet X, Diaz-Manera J, Illa I, Gallardo E, de Luna N
BMC Musculoskelet Disord
Alonso-Pérez J, González-Quereda L, Bello L, Guglieri M, Straub V, Gallano P, Semplicini C, Pegoraro E, Zangaro V, Nascimento A, Ortez C, Comi GP, Dam LT, De Visser M, van der Kooi AJ, Garrido C, Santos M, Schara U, Gangfuß A, Løkken N, Storgaard JH, Vissing J, Schoser B, Dekomien G, Udd B, Palmio J, D'Amico A, Politano L, Nigro V, Bruno C, Panicucci C, Sarkozy A, Abdel-Mannan O, Alonso-Jimenez A, Claeys KG, Gomez-Andrés D, Munell F, Costa-Comellas L, Haberlová J, Rohlenová M, Elke V, De Bleecker JL, Dominguez-González C, Tasca G, Weiss C, Deconinck N, Fernández-Torrón R, López de Munain A, Camacho-Salas A, Melegh B, Hadzsiev K, Leonardis L, Koritnik B, Garibaldi M, de Leon-Hernández JC, Malfatti E, Fraga-Bau A, Richard I, Illa I, Díaz-Manera J
Brain
Previtali SC, Gidaro T, Díaz-Manera J, Zambon A, Carnesecchi S, Roux-Lombard P, Spitali P, Signorelli M, Szigyarto CA, Johansson C, Gray J, Labolle D, Porte Thomé F, Pitchforth J, Domingos J, Muntoni F
Pharmacol Res
Töpf A, Johnson K, Bates A, Phillips L, Chao KR, England EM, Laricchia KM, Mullen T, Valkanas E, Xu L, Bertoli M, Blain A, Casasús AB, Duff J, Mroczek M, Specht S, Lek M, Ensini M, MacArthur DG, MYO-SEQ consortium, Straub V
Genet Med
Mantegazza R, O'Brien FL, Yountz M, Howard JF Jr, REGAIN study group
Ann Clin Transl Neurol
Nuñez-Peralta C, Alonso-Pérez J, Llauger J, Segovia S, Montesinos P, Belmonte I, Pedrosa I, Montiel E, Alonso-Jiménez A, Sánchez-González J, Martínez-Noguera A, Illa I, Díaz-Manera J
J Cachexia Sarcopenia Muscle
Dominguez-Gonzalez C, Badosa C, Madruga-Garrido M, Martí I, Paradas C, Ortez C, Diaz-Manera J, Berardo A, Alonso-Pérez J, Trifunov S, Cuadras D, Kalko SG, Blázquez-Bermejo C, Cámara Y, Martí R, Mavillard F, Martin MA, Montoya J, Ruiz-Pesini E, Villarroya J, Montero R, Villarroya F, Artuch R, Hirano M, Nascimento A, Jimenez-Mallebrera C
Sci Rep
Suárez-Calvet X, Alonso-Pérez J, Castellví I, Carrasco-Rozas A, Fernández-Simón E, Zamora C, Martínez-Martínez L, Alonso-Jiménez A, Rojas-García R, Turón J, Querol L, de Luna N, Milena-Millan A, Corominas H, Castillo D, Cortés-Vicente E, Illa I, Gallardo E, Díaz-Manera J
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm
Martel-Duguech L, Alonso-Jiménez A, Bascuñana H, Díaz-Manera J, Llauger J, Nuñez-Peralta C, Biagetti B, Montesinos P, Webb SM, Valassi E
J Clin Endocrinol Metab
Alonso-Pérez J, Segovia S, Domínguez-González C, Olivé M, Mendoza Grimón MD, Fernández-Torrón R, López de Munain A, Muñoz-Blanco JL, Ramos-Fransi A, Almendrote M, Illa I, Díaz-Manera J
Med Clin (Barc)
Tarrasó G, Real-Martinez A, Parés M, Romero-Cortadellas L, Puigros L, Moya L, de Luna N, Brull A, Martín MA, Arenas J, Lucia A, Andreu AL, Barquinero J, Vissing J, Krag TO, Pinós T
Dis Model Mech
2019
Warman Chardon J, Díaz-Manera J, Tasca G, Bönnemann CG, Gómez-Andrés D, Heerschap A, Mercuri E, Muntoni F, Pichiecchio A, Ricci E, Walter MC, Hanna M, Jungbluth H, Morrow JM, Fernández-Torrón R, Udd B, Vissing J, Yousry T, Quijano-Roy S, Straub V, Carlier RY, MYO-MRI Working Group
Neuromuscul Disord
Fernández-Simón E, Carrasco-Rozas A, Gallardo E, González-Quereda L, Alonso-Pérez J, Belmonte I, Pedrosa-Hernández I, Montiel E, Segovia S, Suárez-Calvet X, Llauger J, Mayos M, Illa I, Barba-Romero MA, Barcena J, Paradas C, Carzorla MR, Creus C, Coll-Cantí J, Díaz M, Domínguez C, Fernández-Torrón R, García-Antelo MJ, Grau JM, López de Munáin A, Martínez-García FA, Morgado Y, Moreno A, Morís G, Muñoz-Blanco MA, Nascimento A, Parajuá-Pozo JL, Querol L, Rojas R, Robledo-Strauss A, Rojas-Marcos Í, Salazar JA, Usón M, Díaz-Manera J
Mol Genet Metab
Olivier PA, De Paepe B, Aronica E, Berfelo F, Colman R, Amato A, Dimitri D, Gallardo E, Gherardi R, Goebel HH, Hilton-Jones D, Hofer M, Holton J, Schrøder HD, Selcen D, Stenzel W, de Visser M, De Bleecker JL
Neurology
Muppidi S, Utsugisawa K, Benatar M, Murai H, Barohn RJ, Illa I, Jacob S, Vissing J, Burns TM, Kissel JT, Nowak RJ, Andersen H, Casasnovas C, de Bleecker JL, Vu TH, Mantegazza R, O'Brien FL, Wang JJ, Fujita KP, Howard JF Jr, Regain Study Group
Muscle Nerve
Lázaro M, Gallardo E, Doménech M, Pinto Á, González-Del-Alba A, Puente J, Fernández O, Font A, Lainez N, Vázquez S
Clin Transl Oncol
Domínguez-González C, Hernández-Laín A, Rivas E, Hernández-Voth A, Sayas Catalán J, Fernández-Torrón R, Fuiza-Luces C, García García J, Morís G, Olivé M, Miralles F, Díaz-Manera J, Caballero C, Méndez-Ferrer B, Martí R, García Arumi E, Badosa MC, Esteban J, Jimenez-Mallebrera C, Encinar AB, Arenas J, Hirano M, Martin MÁ, Paradas C
Orphanet J Rare Dis
Fernández-Simón E, Carrasco-Rozas A, Gallardo E, Figueroa-Bonaparte S, Belmonte I, Pedrosa I, Montiel E, Suárez-Calvet X, Alonso-Pérez J, Segovia S, Nuñez-Peralta C, Llauger J, Mayos M, Illa I, Spanish Pompe Study Group, Díaz-Manera J
Sci Rep
Font A, Luque R, Villa JC, Domenech M, Vázquez S, Gallardo E, Virizuela JA, Beato C, Morales-Barrera R, Gelabert A, Maciá S, Puente J, Rubio G, Maldonado X, Perez-Valderrama B, Pinto A, Fernández Calvo O, Grande E, Garde-Noguera J, Fernández-Parra E, Arranz JÁ
Target Oncol
2018
Troutman AD, Gallardo EJ, Brown MB, Coggan AR
J Appl Physiol (1985)
De Luna N, Suarez-Calvet X, Garicano M, Fernandez-Simon E, Rojas-García R, Diaz-Manera J, Querol L, Illa I, Gallardo E
J Neuropathol Exp Neurol
Figueroa-Bonaparte S, Llauger J, Segovia S, Belmonte I, Pedrosa I, Montiel E, Montesinos P, Sánchez-González J, Alonso-Jiménez A, Gallardo E, Illa I, Spanish Pompe group, Díaz-Manera J
Sci Rep
Piñol-Jurado P, Suárez-Calvet X, Fernández-Simón E, Gallardo E, de la Oliva N, Martínez-Muriana A, Gómez-Gálvez P, Escudero LM, Pérez-Peiró M, Wollin L, de Luna N, Navarro X, Illa I, Díaz-Manera J
Cell Death Dis
Bonet M, Bonfill T, Nuñez M, De Verdonces L, Mur E, Gallardo E, Fernandez-Morales L, Aguilar A, Prats J, Arenas M
Clin Transl Oncol
Cortés-Vicente E, Rojas-Garcia R, Díaz-Manera J, Querol L, Casasnovas C, Guerrero-Sola A, Muñoz-Blanco JL, Bárcena-Llona JE, Márquez-Infante C, Pardo J, Martínez-Fernández EM, Usón M, Oliva-Nacarino P, Sevilla T, Illa I
Ann Clin Transl Neurol
Ladislau L, Suárez-Calvet X, Toquet S, Landon-Cardinal O, Amelin D, Depp M, Rodero MP, Hathazi D, Duffy D, Bondet V, Preusse C, Bienvenu B, Rozenberg F, Roos A, Benjamim CF, Gallardo E, Illa I, Mouly V, Stenzel W, Butler-Browne G, Benveniste O, Allenbach Y
Brain
2017
Marsolier J, Laforet P, Pegoraro E, Vissing J, Richard I, Sarcoglycanopathies Working Group
Neuromuscul Disord
van der Ploeg AT, Kruijshaar ME, Toscano A, Laforêt P, Angelini C, Lachmann RH, Pascual Pascual SI, Roberts M, Rösler K, Stulnig T, van Doorn PA, Van den Bergh PYK, Vissing J, Schoser B, European Pompe Consortium
Eur J Neurol
2016
Lázaro M, Gallardo E, Doménech M, Pinto Á, González-del-Alba A, Del Alba AG, Puente J, Fernández O, Font A, Lainez N, Vázquez S
Clin Transl Oncol
Figueroa-Bonaparte S, Segovia S, Llauger J, Belmonte I, Pedrosa I, Alejaldre A, Mayos M, Suárez-Cuartín G, Gallardo E, Illa I, Díaz-Manera J, Spanish Pompe Study Group
PLoS One
Torres-Torronteras J, Cabrera-Pérez R, Barba I, Costa C, de Luna N, Andreu AL, Barquinero J, Hirano M, Cámara Y, Martí R
Hum Gene Ther
Huijbers MG, Vink AF, Niks EH, Westhuis RH, van Zwet EW, de Meel RH, Rojas-García R, Díaz-Manera J, Kuks JB, Klooster R, Straasheijm K, Evoli A, Illa I, van der Maarel SM, Verschuuren JJ
J Neuroimmunol
2015
Paco S, Casserras T, Rodríguez MA, Jou C, Puigdelloses M, Ortez CI, Diaz-Manera J, Gallardo E, Colomer J, Nascimento A, Kalko SG, Jimenez-Mallebrera C
PLoS One
Dillingham BC, Benny Klimek ME, Gernapudi R, Rayavarapu S, Gallardo E, Van der Meulen JH, Jordan S, Ampong B, Gordish-Dressman H, Spurney CF, Nagaraju K
J Neurol Sci
Suárez C, Puente J, Gallardo E, Méndez-Vidal MJ, Climent MA, León L, Olmos D, García del Muro X, González-Billalabeitia E, Grande E, Bellmunt J, Mellado B, Maroto P, González del Alba A
Cancer Metastasis Rev
Nogales-Gadea G, Santalla A, Brull A, de Luna N, Lucia A, Pinós T
J Inherit Metab Dis
2014
Santalla A, Nogales-Gadea G, Ørtenblad N, Brull A, de Luna N, Pinós T, Lucia A
Sports Med
Gallardo E, Martínez-Hernández E, Titulaer MJ, Huijbers MG, Martínez MA, Ramos A, Querol L, Díaz-Manera J, Rojas-García R, Hayworth CR, Verschuuren JJ, Balice-Gordon R, Dalmau J, Illa I
Autoimmun Rev
2013
Flix B, Suárez-Calvet X, Díaz-Manera J, Santos-Nogueira E, Mancuso R, Barquinero J, Navas M, Navarro X, Illa I, Gallardo E
Stem Cells Dev
2012
Alejaldre A, Díaz-Manera J, Ravaglia S, Tibaldi EC, D'Amore F, Morís G, Muelas N, Vílchez JJ, García-Medina A, Usón M, Martínez García FA, Illa I, Pichiecchio A
Neuromuscul Disord
De Luna N, Díaz-Manera J, Paradas C, Iturriaga C, Rojas-García R, Araque J, Genebriera M, Gich I, Illa I, Gallardo E
Mol Ther
2011
Resmini E, Morte B, Sorianello E, Gallardo E, de Luna N, Illa I, Zorzano A, Bernal J, Webb SM
Horm Metab Res
Paradas C, Morgado Y, Gallardo E, Juarez C, Rojas-García R
Muscle Nerve
Gallardo E, Saenz A, Illa I
Handb Clin Neurol
2010
Díaz-Manera J, Touvier T, Dellavalle A, Tonlorenzi R, Tedesco FS, Messina G, Meregalli M, Navarro C, Perani L, Bonfanti C, Illa I, Torrente Y, Cossu G
Cell Death Dis
Paradas C, Llauger J, Diaz-Manera J, Rojas-García R, De Luna N, Iturriaga C, Márquez C, Usón M, Hankiewicz K, Gallardo E, Illa I
Neurology
Tedesco FS, Dellavalle A, Diaz-Manera J, Messina G, Cossu G
J Clin Invest
2009
2007
Díaz-Manera J, Rojas-García R, Gallardo E, Juárez C, Martínez-Domeño A, Martínez-Ramírez S, Dalmau J, Blesa R, Illa I
Nat Clin Pract Neurol
2005
Illa I, Díaz-Manera JA, Juárez C, Rojas-García R, Molina-Porcel L, Aleu A, Pradas J, Gallardo E
Med Clin (Barc)
2003
Webb SM, de Andrés-Aguayo I, Rojas-García R, Ortega E, Gallardo E, Mestrón A, Serrano-Munuera C, Casamitjana R, Illa I
Clin Endocrinol (Oxf)
2001
Illa I, Rojas R, Gallardo E, Serrano C, Graus F
Rev Neurol (Paris)

Projectes en curs

Activació de la Immunitat Innata en cèl·lules deficients en disferlina: Noves dianes terapèutiques.
Estat: Actiu
Durada: 2017-2019
Investigador Principal: Noemí de Luna (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundación Areces
Avenços en la malaltia de McArdle: nova aproximació diagnòstica i terapèutica i i actualització del registre europeu de pacients "EUROMAC"
Estat: Actiu
Durada: 2017-2017
Investigador Principal: Tomás Pinos, J. Arenas, Noemí de Luna (Multicéntrico)
Agència finançadora: CIBERER
PDGF com a nou biomarcador i diana terapeutica en pacients amb distrofia muscular
Estat: Actiu
Durada: 2016-2019
Investigador Principal: Jordi Díaz Manera (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Instituto de salud Carlos III
El proteasoma com a diana terapèutica en distròfies musculars
Estat: Actiu
Durada: 2015-2017
Investigador Principal: Eduard Gallardo Vigo (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundación Isabel Gemio
Noves teràpies en malalties neuromusculars
Estat: Actiu
Durada: 2016-2019
Investigador Principal: Eduard Gallardo Vigo (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundación Isabel Gemio
Nintedanib com a nova eina terapèutica per Distròfia Muscular de Duchenne
Estat: Finalitzat
Durada: 2014-2016
Investigador Principal: Jordi Díaz Manera (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Boehringer Ingelheim España S.A
Noves opcions de tractament d'un model murí de dèficit de distrofina
Estat: Finalitzat
Durada: (2014-2016)
Investigador Principal: Jordi Díaz (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Duchenne Parent Project

ASSAJOS CLÍNICS

4045-301 ESSÈNCIA: Estudi multicèntric de doble cec i controlat per placebo amb extensió de codi obert per avaluar l'eficàcia i la seguretat de SRP-4045 i ARP-4053 en pacients amb distròfia muscular Duchenne
Estat: Actiu
Assaig Clínic
EFC14028: Estudi aleatoritzat, multicèntric, multinacional i doble blindatge de neoGAA i alglucosidade alfa en aproximadament 96 pacients amb malaltia de Pompe de 3 anys o més amb malaltia tardana.
Estat: Actiu
Assaig Clínic
EspeRare_RIM_001: estudi obert, de fase Ib, per avaluar la seguretat, tolerabilitat, farmacocinètica i farmacodinàmica de múltiples dosis orals ascendents de rimeporide en pacients amb distròfia muscular de Duchenne (DMD).
Estat: Actiu
Assaig Clínic
H6D-MC-LVJJ: Estudi de fase 3, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, per avaluar tadalafil, a la distròfia muscular de Duchenne.
Estat: Finalitzat
Assaig Clínic