ERN

La unitat de Malalties Neuromusculars (MNM) forma part de la xarxa europea d’aquestes malalties des del seu llançament al març del 2017. Aquesta xarxa, anomenada EURO-NMD, està formada per hospitals que representen 61 centres d’excel·lència de 14 estats membres de la Unió Europea. La creació d’aquestes xarxes respon a la directiva europea 2011/24 / EU sobre el dret d’assistència sanitària transfronterera.

Els objectius principals de la xarxa EURO-NMD són:

  1. Millorar la qualitat i equitat de l’assistència sanitària dels pacients amb malalties neuromusculars minoritàries en tots els països de la Unió Europea amb resultats apropiats per a cada àrea de malalties neuromusculars.
  2. Fer que el millor coneixement i experiència en MNM estigui disponible per als professionals de la salut i pacients de tota Europa per assegurar que tan professionals com pacients estan ben informats i actualitzats sobre les millors opcions d’intervenció i atenció.
  3. Assolir un millor i més ràpid diagnòstic en els afectats per MNM utilitzant tècniques d’última generació.
  4. Proporcionar un conjunt d’eines de recursos combinats basats en l’experiència de tota Europa que donaran suport als serveis clínics (diagnòstic i atenció), investigació, formació i educació per als interessats.
  5. Proporcionar serveis altament especialitzats d’alta qualitat per ajudar els clínics amb un alt nombre de pacients amb MNM o amb falta de tecnologia o experiència.

La Unitat té representants en cadascun dels grups especialitzats en diferents malalties neuromusculars: malalties musculars, malalties de la unió neuromuscular, malalties de nervi perifèric i malalties de neurona motora.

La Unitat participa també en grups transversals especialitzats: proves d’imatge neuromuscular, neuropatologia, genètica i en els comitès dedicats a educació i investigació.

Més informació:
http://ern-euro-nmd.eu/ern/