Hospital de dia i assistència urgent

Hospital de Dia

Hospital de Día

Els usuaris de l’Hospital de dia Polivalent són, en la seva majoria, pacients en tractament periòdic amb IgEv. o altres tractaments que no es poden realitzar ambulatòriament o en hospitals comarcals (Plasmafèresis, Rituximab,…) o que precisen administració endovenosa. L’Hospital de dia polivalent està localitzat a la planta 0 i disposem d’un o dos llits diàriament. Està totalment equipat per poder realitzar els tractaments i monitoritzar pacients, amb una plantilla pròpia d’infermeria i personal sanitari altament especialitzat.

 

 Assistència urgent

Asistencia Urgente

Pels cassos que requereixen una assistència urgent un adjunt de la unitat es desplaça tant a urgències com a la unitat de semi-crítics o UCI, per planificar les proves diagnòstiques i consensuar el tractament de pacients amb algunes d’aquestes malalties neuromusculars: Síndrome de Guillain-Barré, CIDP, neuropatia motora multifocal, miastènia gravis o esclerosis lateral amiotròfica.