Neuropaties inflamatòries

INFORMACIÓ GENERAL

Les neuropaties inflamatòries són un grup variat de malalties del sistema perifèric que es caracteritzen per estar causades per l’atac del sistema immune del propi pacient als seus nervis perifèrics. Totes les malalties d’aquest grup es caracteritzen per respondre, en major o menor mesura, a tractaments immunosupressors o immunomoduladors.

Formen part del grup de les neuropaties inflamatòries, malalties tant agudes com cròniques i amb diferents nivells de gravetat, entre les que s’inclouen:

 • Agudes
  • Síndrome de Guillain-Barré
 • Cròniques:
  • Poliradiculopatia inflamatòria desmielinitzant crònica (CIDP en les seves sigles en anglès).
  • Neuropatia Motora Multifocal.
  • Polineuropatia associada a gammapatia monoclonal, amb o sense anticossos anti-MAG.
  • Neuropatia vasculítica.

Totes elles són malalties relativament minoritàries que, en moltes vegades, determinen una discapacitat significativa, especialment si no es reconeixen i tracten a temps. Per una altre banda, la seva similitud clínica amb altres malalties d’altres tipus i l’absència de tests específics que serveixin pel seu diagnòstic definitiu fa que siguin difícils de diagnosticar. Per aquesta raó és important l’avaluació especialitzada.

A la nostre Unitat ens dediquem a l’estudi de la immunologia d’aquetes malalties, especialment en trobar marcadors específics per diagnosticar aquestes malalties, el que, al final, suposarà un millor maneig i millors resultats pels pacients.

Més informació:
www.gbs-cidp.org