Tractaments innovadors

Aquesta és una de les grans aportacions de la unitat:

  • Vam ser pioners i referents en el tractament amb IGEV de malalties neuromusculars disimmunes des de l’any 1992, en un article publicat en N Engl J Med. 1993 Dec 30;329(27): 1993-2000) la Dra. Illa va participar i establir els criteris metodològics per determinar l’efectivitat de les IGEV en el tractament de pacients amb dermatomiositis resistents a altres teràpies. Posteriorment, la Dra. Illa i el Dr. Rojas van formar part del grup europeu INCAT que va publicar una escala de seguiment clínic dels pacients amb neuropaties autoimmunes i l’eficàcia de les IGEV i de la prednisolona en el tractament de CIDP Ann Neurol. 2001 Aug;50(2):195-201 i les neuropaties motores multifocals (NMM) J Peripher Nerv Syst. 2010 Dec;15(4):295-301. Els tractaments amb Igev en aquests pacients ingressats a la sala de neurologia i actualment es realitzen a l’Hospital de dia polivalent. La unitat participa en el comitè per les afèresis i recanvis plasmàtics del HSCSP.

  • Realitzem en coordinació amb el servei d’hematologia del nostre hospital i amb l’investigador R. Martí de l’Hospital Vall d’Hebron per primera vegada al mon, (transfusió de plaquetes) o transplantament de moll d’os en pacients amb MNGIE, una patologia molt greu que posta a la mort dels pacients a la Els resultats d’aquests estudis van ser publicats a la revista Neurology 2006 Oct 24;67(8):1461-3 y Bone Marrow Transplant. 2011 Mar;46(3):330-7. I el seguiment dels pacients així com els transplantaments realitzats per nosaltres i altres grups a centres d’arreu del mon que han demostrat la seva eficàcia en un percentatge de malalts s’han realitzat com un article en revisió a la revista Lancet Neurology. Em realitzat també amb èxit un transplantament a un pacient amb escleromixedema, malaltia molt greu, actualment el pacient està asimptomàtic des del transplantament. Blood. 2006 Jul 15;108(2):773-4. Steady remission of scleromyxedema 3 years after autologous stem cell transplantation: an in vivo and in vitro study.

  • Som referent en el protocol a seguir en pacients amb MG resistent a altres teràpies. Concretament, hem descrit l’eficàcia de Rituximab en pacients amb Miastenia Musk, sent aquest tractament en l’actualitat (després de la nostre aportació) el segon fàrmac a utilitzar en aquests pacients després de la Prednisona. J Neuroimmunol. 2008 Sep 15;201-202: 90-4 y Long-lasting treatment effect of rituximab in MuSK myasthenia. Neurology. 2012 Jan 17;78(3):189-93.

  • Hem realitzat transplantaments cardíacs. El primer a un pacient jove amb cardiopatia dilatada i distròfia muscular per dèficit de distrofina (malaltia de Duchenn-Becker) i el segon a un pacient amb distròfia muscular per dèficit de Fukutina.

  • Els pacients amb distròfia facio-escàpulo-humeral amb escàpula alada són visitats per la Dra. Soria, del servei de COT, per realitzar la fixació de les escàpules si es reuneixen els criteris d’indicació. Aquest és un tractament complexa que requereix d’una excel·lent indicació quirúrgica i un exhaustiu control post- quirúrgic per que el resultat sigui positiu, millorant de forma molt significativa la qualitat de vida dels pacients amb distròfia FSH. De fet, l’assistència neuromuscular especialitzada fa que sovint el diagnòstic, pronòstic, tractament adequat i l’aplicació de tractaments pioners, canviï la qualitat de vida i sigui que la correspon al nivell de coneixements actuals.