CIBERER

La Unitat de Malalties Neuromusculars és un dels grups adscrits al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras CIBERER (Unidad U762. CIBERER CB06/05/0030). Aquest centre virtual s’encarrega d’afavorir la col·laboració i cooperació entre grups d’investigació biomèdica i clínica, centrant-se en les malalties minoritàries, genètiques o adquirides. La unitat forma part del programa de medicina mitocondrial i neuromuscular format per 12 grups d’investigació en diferents àrees i que estan especialitzats per un cantó en estudiar els aspectes fisiològics i funcionals de la mitocòndria en diferents teixits i per un altre, en la investigació de diferents malalties neuromusculars com les miopaties i les distròfies musculars, esclerosis lateral amiotròfica i patologia immunomediada.

El grup rep pressupost de CIBERER per finançar un tècnic de laboratori i un investigador post-doctoral que són bàsics per realitzar els projectes d’investigació atorgats al grup per entitats públiques (FIS) i privades (Roche, Genzyme, AFM, Myositis Association). El grup manté també col·laboracions amb altres grups de CIBERER (Dr. Vílchez, Dr. Dalmau, Dr. Martí).

El Registre Nacional de Malalties Neuromusculars, està finançat en part per CIBERER, que ha mostrat un gran interès per assegurar el seu manteniment i ha fomentat la creació d’altres registres.

Enllaç d’interès:

http://www.ciberer.es/