Consulta externa: pacients nous, seguiment i segones opinions

Nous pacients i pacients en seguiment ambulatori:

Els pacients que es visiten a la unitat, o bé com a primeres visites o visites de seguiment, procedeixen de la nostre àrea sanitària, d’altres serveis de l’hospital i/o de neuròlegs o altres especialistes de diverses àrees sanitàries de Catalunya o d’altres Comunitats Autònomes.

Visitem pacients amb malalties neuromusculars com per exemple: distròfies musculars, neuropaties hereditàries, miastènia gravis, polineuropaties, miopaties, ELA, etc.

Des del 2015 la unitat de malalties neuromuscular està  certificada com a “Centre, Servei o Unitat de Referencia- CSUR”, pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aquesta certificació permet a tot pacient del territori nacional poder ser derivat des de l’hospital d’origen a la nostra unitat.

Segones opinions

Les segones opinions que arriben a les nostres consultes són principalment:

  • Pacients amb malalties immunomediades: “miastènia gravis resistent” a tractament, pacients amb neuropaties autoimmunes tipus CIDP o neuropatia motora multifocal.
  • Pacients amb distròfies musculars no tipificades.
  • Pacients amb diagnòstic de ELA.

Aquest pacients procedeixen de diverses comarques de Barcelona, Girona i Tarragona. Com  a unitat acreditada CSUR, ens son referits pacients de tota Catalunya i de la resta de Comunitats Autònomes especialment Andalusia, Cantabria, Extremadura, Aragó, Galicia i Murcia.