Hospitalització

Els pacients que requereixen hospitalització, s’ingressen a la sala de neurologia localitzada al mòdul 3 del bloc C de l’Hospital de Sant Pau. La sala disposa d’aparells i monitors necessaris pel control dels pacients ingressats. S’ingressen principalment pacients procedents d’urgències amb Síndrome de Guillain- Barre, neuropaties o miopaties re-aguditzades i pacients per estudi. També ingressen pacients des de l’ambulatori per descompensació clínica de Miastènia gravis o de neuropaties immunomediades, per la col·locació de PEG o amb pacients amb Ela per descompensació respiratòria. La plantilla d’infermeria rep formació de la patologia neuromuscular aguda, la seva monitorització i control farmacològic.

 

La nostra unitat té la característica, probablement única a Espanya, d’ingressar a la sala de neurologia, els pacients amb Miastènia gravis que són sotmesos a timectomia per part de cirurgia toràcica, estant sota la nostra responsabilitat durant el post-operatori fins l’alta i posteriorment a consultes externes. El motiu d’això, és que les principals complicacions d’aquest pacients deriven habitualment de la seva condició de pacient amb Miastènia Gravis.