Identificació de biomarcadors en malalties de neurona motora

Informació General

L’objectiu principal dels nostres estudis és caracteritzar d’una manera integral el perfil de biomarcadors als pacients amb Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA), estratificant-los per fenotips clínics, en comparació amb controls i pacients amb demència frontó-temporal (DFT), per  analitzar la utilitat dels diferents biomarcadors en la definició de les variants clíniques i la seva utilitat com a predictor pronòstic.

Es ben conegut que poden diferenciar-se diferents formes de malaltia de neurona motora, i que la forma en la que la malaltia progressa és molt variable entre els diferents pacients, però no són conegudes les raons d’aquesta variabilitat. No existeix un test diagnòstic específic de la malaltia i aquest depèn de la identificació de les característiques clíniques i semiològiques típiques. Per aquest motiu poden ocórrer retardaments en el reconeixement i diagnòstic de la malaltia.

Hi ha proves convincents de que múltiples factors, entre ells el fenotip clínic, les alteracions cognitives i conductuals, la presència d’atròfia cortical i la seva associació amb factors genètics i patològics poden influir en la variabilitat de la supervivència a la ELA.

La caracterització del perfil de biomarcadors a grans grups de pacients estratificats per fenotips clínics, tenint en compte tots aquests factors, ens ha de permetre avaluar la seva utilitat per establir una classificació precisa d’aquests i identificar els factors associats a la variabilitat de supervivència. Els biomarcadors poden ser rellevants en una població en la que degut a la heterogeneïtat dels fenotips clínics, el reconeixement i el diagnòstic de la malaltia es pot retardar i el pronòstic no pot ser determinat amb precisió. L’avaluació d’un perfil ampli de biomarcadors ha de permetre’ns avaluar la seva utilitat clínica per establir una caracterització precisa dels pacients i identificar els factors vinculats amb la variabilitat pronòstica.

Els nostres estudis han de permetre la investigació de la relació entre els diferents fenotips i els marcadors claus, i en últim terme habilitar la quantificació i la validació d’aquestes dades a la ELA i malalties relacionades de neurona motora. Poden ajudar a identificar factors que permetin un diagnòstic precoç i entendre la progressió i l’extensió de la malaltia. El coneixement d’aquest factors poden ser de gran utilitat per entendre les vies patofisiològiques de la ELA i orientar en la cerca de tractaments dirigits, així com una monitorització precisa de la progressió en la pràctica clínica i las assajos terapèutics.

Pels nostres projectes d’investigació en curs hem establert una col·laboració amb l’equip d’investigació de la Unitat de Memòria del nostre centre i amb el Banc de Teixits Neurològics del IDIBAPS. Hem constituir un grup multidisciplinari amb provada capacitat en la investigació clínica i bàsica. L’experiència del grup avarca tots els aspectes dels projectes en curs. Addicionalment, l’equip ha demostrat la seva experiència en publicacions a revistes del primer quartil, a la posada en marxa i interpretació de les tècniques utilitzades en aquest projecte i ha demostrat la seva capacitat en estudis col·laboratius.

Publicacions

2024
Carbayo Á, Borrego-Écija S, Turon-Sans J, Cortés-Vicente E, Molina-Porcel L, Gascón-Bayarri J, Rubio MÁ, Povedano M, Gámez J, Sotoca J, Juntas-Morales R, Almendrote M, Marquié M, Sánchez-Valle R, Illán-Gala I, Dols-Icardo O, Rubio-Guerra S, Bernal S, Caballero-Ávila M, Vesperinas A, Gelpi E, Rojas-García R
Brain
Dols-Icardo O, Carbayo Á, Jericó I, Blasco-Martínez O, Álvarez-Sánchez E, López Pérez MA, Bernal S, Rodríguez-Santiago B, Cusco I, Turon-Sans J, Cabezas-Torres M, Caballero-Ávila M, Vesperinas A, Llansó L, Pagola-Lorz I, Torné L, Valle-Tamayo N, Muñoz L, Rubio-Guerra S, Illán-Gala I, Cortés-Vicente E, Gelpi E, Rojas-García R
J Neurol Neurosurg Psychiatry
Taş G, Westerdijk T, Postma E, Project MinE ALS GWAS Consortium, Veldink JH, Schönhuth A, Balvert M
Bioinformatics
Chatterjee M, Özdemir S, Fritz C, Möbius W, Kleineidam L, Mandelkow E, Biernat J, Doğdu C, Peters O, Cosma NC, Wang X, Schneider LS, Priller J, Spruth E, Kühn AA, Krause P, Klockgether T, Vogt IR, Kimmich O, Spottke A, Hoffmann DC, Fliessbach K, Miklitz C, McCormick C, Weydt P, Falkenburger B, Brandt M, Guenther R, Dinter E, Wiltfang J, Hansen N, Bähr M, Zerr I, Flöel A, Nestor PJ, Düzel E, Glanz W, Incesoy E, Bürger K, Janowitz D, Perneczky R, Rauchmann BS, Hopfner F, Wagemann O, Levin J, Teipel S, Kilimann I, Goerss D, Prudlo J, Gasser T, Brockmann K, Mengel D, Zimmermann M, Synofzik M, Wilke C, Selma-González J, Turon-Sans J, Santos-Santos MA, Alcolea D, Rubio-Guerra S, Fortea J, Carbayo Á, Lleó A, Rojas-García R, Illán-Gala I, Wagner M, Frommann I, Roeske S, Bertram L, Heneka MT, Brosseron F, Ramirez A, Schmid M, Beschorner R, Halle A, Herms J, Neumann M, Barthélemy NR, Bateman RJ, Rizzu P, Heutink P, Dols-Icardo O, Höglinger G, Hermann A, Schneider A
Nat Med
2023
Dou J, Bakulski K, Guo K, Hur J, Zhao L, Saez-Atienzar S, Stark A, Chia R, García-Redondo A, Rojas-Garcia R, Vázquez Costa JF, Fernandez Santiago R, Bandres-Ciga S, Gómez-Garre P, Periñán MT, Mir P, Pérez-Tur J, Cardona F, Menendez-Gonzalez M, Riancho J, Borrego-Hernández D, Galán-Dávila L, Infante Ceberio J, Pastor P, Paradas C, Dols-Icardo O, Traynor BJ, Feldman EL, Goutman SA, Spanish Neurological Consortium
Neurol Genet
Jericó I, Vicuña-Urriza J, Blanco-Luquin I, Macias M, Martinez-Merino L, Roldán M, Rojas-Garcia R, Pagola-Lorz I, Carbayo A, De Luna N, Zelaya V, Mendioroz M
Brain Behav Immun
2022
de Luna N, Carbayo Á, Dols-Icardo O, Turon-Sans J, Reyes-Leiva D, Illan-Gala I, Jericó I, Pagola-Lorz I, Lleixà C, Querol L, Rubio-Guerra S, Alcolea D, Fortea J, Lleó A, Cortés-Vicente E, Rojas-Garcia R
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm
Vázquez-Costa JF, Borrego-Hernández D, Paradas C, Gómez-Caravaca MT, Rojas-Garcia R, Varona L, Povedano M, García-Sobrino T, Jericó Pascual I, Gutiérrez A, Riancho J, Turon-Sans J, Assialioui A, Pérez-Tur J, Sevilla T, Esteban Pérez J, García-Redondo A, ALSGESCO
Eur J Neurol
van Rheenen W, van der Spek RAA, Bakker MK, van Vugt JJFA, Hop PJ, Zwamborn RAJ, de Klein N, Westra HJ, Bakker OB, Deelen P, Shireby G, Hannon E, Moisse M, Baird D, Restuadi R, Dolzhenko E, Dekker AM, Gawor K, Westeneng HJ, Tazelaar GHP, van Eijk KR, Kooyman M, Byrne RP, Doherty M, Heverin M, Al Khleifat A, Iacoangeli A, Shatunov A, Ticozzi N, Cooper-Knock J, Smith BN, Gromicho M, Chandran S, Pal S, Morrison KE, Shaw PJ, Hardy J, Orrell RW, Sendtner M, Meyer T, Başak N, van der Kooi AJ, Ratti A, Fogh I, Gellera C, Lauria G, Corti S, Cereda C, Sproviero D, D'Alfonso S, Sorarù G, Siciliano G, Filosto M, Padovani A, Chiò A, Calvo A, Moglia C, Brunetti M, Canosa A, Grassano M, Beghi E, Pupillo E, Logroscino G, Nefussy B, Osmanovic A, Nordin A, Lerner Y, Zabari M, Gotkine M, Baloh RH, Bell S, Vourc'h P, Corcia P, Couratier P, Millecamps S, Meininger V, Salachas F, Mora Pardina JS, Assialioui A, Rojas-García R, Dion PA, Ross JP, Ludolph AC, Weishaupt JH, Brenner D, Freischmidt A, Bensimon G, Brice A, Durr A, Payan CAM, Saker-Delye S, Wood NW, Topp S, Rademakers R, Tittmann L, Lieb W, Franke A, Ripke S, Braun A, Kraft J, Whiteman DC, Olsen CM, Uitterlinden AG, Hofman A, Rietschel M, Cichon S, Nöthen MM, Amouyel P, SLALOM Consortium, PARALS Consortium, SLAGEN Consortium, SLAP Consortium, Traynor BJ, Singleton AB, Mitne Neto M, Cauchi RJ, Ophoff RA, Wiedau-Pazos M, Lomen-Hoerth C, van Deerlin VM, Grosskreutz J, Roediger A, Gaur N, Jörk A, Barthel T, Theele E, Ilse B, Stubendorff B, Witte OW, Steinbach R, Hübner CA, Graff C, Brylev L, Fominykh V, Demeshonok V, Ataulina A, Rogelj B, Koritnik B, Zidar J, Ravnik-Glavač M, Glavač D, Stević Z, Drory V, Povedano M, Blair IP, Kiernan MC, Benyamin B, Henderson RD, Furlong S, Mathers S, McCombe PA, Needham M, Ngo ST, Nicholson GA, Pamphlett R, Rowe DB, Steyn FJ, Williams KL, Mather KA, Sachdev PS, Henders AK, Wallace L, de Carvalho M, Pinto S, Petri S, Weber M, Rouleau GA, Silani V, Curtis CJ, Breen G, Glass JD, Brown RH Jr, Landers JE, Shaw CE, Andersen PM, Groen EJN, van Es MA, Pasterkamp RJ, Fan D, Garton FC, McRae AF, Davey Smith G, Gaunt TR, Eberle MA, Mill J, McLaughlin RL, Hardiman O, Kenna KP, Wray NR, Tsai E, Runz H, Franke L, Al-Chalabi A, Van Damme P, van den Berg LH, Veldink JH
Nat Genet
Reyes-Leiva D, Dols-Icardo O, Sirisi S, Cortés-Vicente E, Turon-Sans J, de Luna N, Blesa R, Belbin O, Montal V, Alcolea D, Fortea J, Lleó A, Rojas-García R, Illán-Gala I
Front Neurol
2021
van Rheenen W, van der Spek RAA, Bakker MK, van Vugt JJFA, Hop PJ, Zwamborn RAJ, de Klein N, Westra HJ, Bakker OB, Deelen P, Shireby G, Hannon E, Moisse M, Baird D, Restuadi R, Dolzhenko E, Dekker AM, Gawor K, Westeneng HJ, Tazelaar GHP, van Eijk KR, Kooyman M, Byrne RP, Doherty M, Heverin M, Al Khleifat A, Iacoangeli A, Shatunov A, Ticozzi N, Cooper-Knock J, Smith BN, Gromicho M, Chandran S, Pal S, Morrison KE, Shaw PJ, Hardy J, Orrell RW, Sendtner M, Meyer T, Başak N, van der Kooi AJ, Ratti A, Fogh I, Gellera C, Lauria G, Corti S, Cereda C, Sproviero D, D'Alfonso S, Sorarù G, Siciliano G, Filosto M, Padovani A, Chiò A, Calvo A, Moglia C, Brunetti M, Canosa A, Grassano M, Beghi E, Pupillo E, Logroscino G, Nefussy B, Osmanovic A, Nordin A, Lerner Y, Zabari M, Gotkine M, Baloh RH, Bell S, Vourc'h P, Corcia P, Couratier P, Millecamps S, Meininger V, Salachas F, Mora Pardina JS, Assialioui A, Rojas-García R, Dion PA, Ross JP, Ludolph AC, Weishaupt JH, Brenner D, Freischmidt A, Bensimon G, Brice A, Durr A, Payan CAM, Saker-Delye S, Wood NW, Topp S, Rademakers R, Tittmann L, Lieb W, Franke A, Ripke S, Braun A, Kraft J, Whiteman DC, Olsen CM, Uitterlinden AG, Hofman A, Rietschel M, Cichon S, Nöthen MM, Amouyel P, SLALOM Consortium, PARALS Consortium, SLAGEN Consortium, SLAP Consortium, Traynor BJ, Singleton AB, Mitne Neto M, Cauchi RJ, Ophoff RA, Wiedau-Pazos M, Lomen-Hoerth C, van Deerlin VM, Grosskreutz J, Roediger A, Gaur N, Jörk A, Barthel T, Theele E, Ilse B, Stubendorff B, Witte OW, Steinbach R, Hübner CA, Graff C, Brylev L, Fominykh V, Demeshonok V, Ataulina A, Rogelj B, Koritnik B, Zidar J, Ravnik-Glavač M, Glavač D, Stević Z, Drory V, Povedano M, Blair IP, Kiernan MC, Benyamin B, Henderson RD, Furlong S, Mathers S, McCombe PA, Needham M, Ngo ST, Nicholson GA, Pamphlett R, Rowe DB, Steyn FJ, Williams KL, Mather KA, Sachdev PS, Henders AK, Wallace L, de Carvalho M, Pinto S, Petri S, Weber M, Rouleau GA, Silani V, Curtis CJ, Breen G, Glass JD, Brown RH Jr, Landers JE, Shaw CE, Andersen PM, Groen EJN, van Es MA, Pasterkamp RJ, Fan D, Garton FC, McRae AF, Davey Smith G, Gaunt TR, Eberle MA, Mill J, McLaughlin RL, Hardiman O, Kenna KP, Wray NR, Tsai E, Runz H, Franke L, Al-Chalabi A, Van Damme P, van den Berg LH, Veldink JH
Nat Genet
Álvarez-Velasco R, Gutiérrez-Gutiérrez G, Trujillo JC, Martínez E, Segovia S, Arribas-Velasco M, Fernández G, Paradas C, Vélez-Gómez B, Casasnovas C, Nedkova V, Guerrero-Sola A, Ramos-Fransi A, Martínez-Piñeiro A, Pardo J, Sevilla T, Gómez-Caravaca MT, López de Munain A, Jericó I, Pelayo-Negro AL, Martín MA, Morgado Y, Mendoza MD, Pérez-Pérez H, Rojas-García R, Turon-Sans J, Querol L, Gallardo E, Illa I, Cortés-Vicente E
Eur J Neurol
Pascual-Goñi E, Fehmi J, Lleixà C, Martín-Aguilar L, Devaux J, Höftberger R, Delmont E, Doppler K, Sommer C, Radunovic A, Carvajal A, Smyth S, Williams L, Mazanec R, Potočková V, Hinds N, Cassereau J, Viala K, Lefilliatre M, Nicolas G, Foley P, Leypoldt F, Keddie S, Lunn MP, Zimprich F, Nunkoo VS, Löscher WN, Martínez-Martínez L, Díaz-Manera J, Rojas-Garcia R, Illa I, Rinaldi S, Querol L
Brain
Borrego-Écija S, Turon-Sans J, Ximelis T, Aldecoa I, Molina-Porcel L, Povedano M, Rubio MA, Gámez J, Cano A, Paré-Curell M, Bajo L, Sotoca J, Clarimón J, Balasa M, Antonell A, Lladó A, Sánchez-Valle R, Rojas-García R, Gelpi E
Brain Pathol
2020
Illán-Gala I, Montal V, Pegueroles J, Vilaplana E, Alcolea D, Dols-Icardo O, de Luna N, Turón-Sans J, Cortés-Vicente E, Martinez-Roman L, Sánchez-Saudinós MB, Subirana A, Videla L, Sala I, Barroeta I, Valldeneu S, Blesa R, Clarimón J, Lleó A, Fortea J, Rojas-García R
Neurology
Dols-Icardo O, Montal V, Sirisi S, López-Pernas G, Cervera-Carles L, Querol-Vilaseca M, Muñoz L, Belbin O, Alcolea D, Molina-Porcel L, Pegueroles J, Turón-Sans J, Blesa R, Lleó A, Fortea J, Rojas-García R, Clarimón J
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm
Schijven D, Stevelink R, McCormack M, van Rheenen W, Luykx JJ, Koeleman BPC, Veldink JH, Project MinE ALS GWAS Consortium, International League Against Epilepsy Consortium on Complex Epilepsies
Neurobiol Aging
Delaby C, Alcolea D, Carmona-Iragui M, Illán-Gala I, Morenas-Rodríguez E, Barroeta I, Altuna M, Estellés T, Santos-Santos M, Turon-Sans J, Muñoz L, Ribosa-Nogué R, Sala-Matavera I, Sánchez-Saudinos B, Subirana A, Videla L, Benejam B, Sirisi S, Lehmann S, Belbin O, Clarimon J, Blesa R, Pagonabarraga J, Rojas-Garcia R, Fortea J, Lleó A
Sci Rep
De Luna N, Turon-Sans J, Cortes-Vicente E, Carrasco-Rozas A, Illán-Gala I, Dols-Icardo O, Clarimón J, Lleó A, Gallardo E, Illa I, Rojas-García R
Sci Rep
2019
Borrego-Écija S, Cortés-Vicente E, Cervera-Carles L, Clarimón J, Gámez J, Batlle J, Ricken G, Molina-Porcel L, Aldecoa I, Sánchez-Valle R, Rojas-García R, Gelpi E
Neuropathol Appl Neurobiol
Lopez-Font I, Sogorb-Esteve A, Javier-Torrent M, Brinkmalm G, Herrando-Grabulosa M, García-Lareu B, Turon-Sans J, Rojas-García R, Lleó A, Saura CA, Zetterberg H, Blennow K, Bosch A, Navarro X, Sáez-Valero J
Neurobiol Dis
2018
Illán-Gala I, Alcolea D, Montal V, Dols-Icardo O, Muñoz L, de Luna N, Turón-Sans J, Cortés-Vicente E, Sánchez-Saudinós MB, Subirana A, Sala I, Blesa R, Clarimón J, Fortea J, Rojas-García R, Lleó A
Neurology
Baradaran-Heravi Y, Dillen L, Nguyen HP, Van Mossevelde S, Baets J, De Jonghe P, Engelborghs S, De Deyn PP, Vandenbulcke M, Vandenberghe R, Van Damme P, Cras P, Salmon E, Synofzik M, Heutink P, Wilke C, Simon-Sanchez J, Rojas-Garcia R, Turon-Sans J, Lleó A, Illán-Gala I, Clarimón J, Borroni B, Padovani A, Pastor P, Diez-Fairen M, Aguilar M, Gelpi E, Sanchez-Valle R, Borrego-Ecija S, Matej R, Parobkova E, Nacmias B, Sorbi S, Bagnoli S, de Mendonça A, Ferreira C, Fraidakis MJ, Diehl-Schmid J, Alexopoulos P, Almeida MR, Santana I, Van Broeckhoven C, van der Zee J, BELNEU Consortium, EU EOD Consortium
Neurobiol Aging
Madaro L, Passafaro M, Sala D, Etxaniz U, Lugarini F, Proietti D, Alfonsi MV, Nicoletti C, Gatto S, De Bardi M, Rojas-García R, Giordani L, Marinelli S, Pagliarini V, Sette C, Sacco A, Puri PL
Nat Cell Biol
Ramos-Campoy O, Ávila-Polo R, Grau-Rivera O, Antonell A, Clarimón J, Rojas-García R, Charif S, Santiago-Valera V, Hernandez I, Aguilar M, Almenar C, Lopez-Villegas D, Bajo L, Pastor P, Van der Zee J, Lladó A, Sanchez-Valle R, Gelpi E
J Neuropathol Exp Neurol
Cortés-Vicente E, Rojas-Garcia R, Díaz-Manera J, Querol L, Casasnovas C, Guerrero-Sola A, Muñoz-Blanco JL, Bárcena-Llona JE, Márquez-Infante C, Pardo J, Martínez-Fernández EM, Usón M, Oliva-Nacarino P, Sevilla T, Illa I
Ann Clin Transl Neurol
Dols-Icardo O, García-Redondo A, Rojas-García R, Borrego-Hernández D, Illán-Gala I, Muñoz-Blanco JL, Rábano A, Cervera-Carles L, Juárez-Rufián A, Spataro N, De Luna N, Galán L, Cortes-Vicente E, Fortea J, Blesa R, Grau-Rivera O, Lleó A, Esteban-Pérez J, Gelpi E, Clarimón J
J Neurol Neurosurg Psychiatry
Cortés-Vicente E, Turon-Sans J, Gelpi E, Clarimón J, Borrego-Écija S, Dols-Icardo O, Illán-Gala I, Lleó A, Illa I, Blesa R, Al-Chalabi A, Rojas-García R
Dement Geriatr Cogn Disord
2017
Cortés-Vicente E, Pradas J, Marín-Lahoz J, De Luna N, Clarimón J, Turon-Sans J, Gelpí E, Díaz-Manera J, Illa I, Rojas-Garcia R
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener
McLaughlin RL, Schijven D, van Rheenen W, van Eijk KR, O'Brien M, Kahn RS, Ophoff RA, Goris A, Bradley DG, Al-Chalabi A, van den Berg LH, Luykx JJ, Hardiman O, Veldink JH, Project MinE GWAS Consortium, Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium
Nat Commun
van der Zee J, Gijselinck I, Van Mossevelde S, Perrone F, Dillen L, Heeman B, Bäumer V, Engelborghs S, De Bleecker J, Baets J, Gelpi E, Rojas-García R, Clarimón J, Lleó A, Diehl-Schmid J, Alexopoulos P, Perneczky R, Synofzik M, Just J, Schöls L, Graff C, Thonberg H, Borroni B, Padovani A, Jordanova A, Sarafov S, Tournev I, de Mendonça A, Miltenberger-Miltényi G, Simões do Couto F, Ramirez A, Jessen F, Heneka MT, Gómez-Tortosa E, Danek A, Cras P, Vandenberghe R, De Jonghe P, De Deyn PP, Sleegers K, Cruts M, Van Broeckhoven C, Goeman J, Nuytten D, Smets K, Robberecht W, Damme PV, Bleecker J, Santens P, Dermaut B, Versijpt J, Michotte A, Ivanoiu A, Deryck O, Bergmans B, Delbeck J, Bruyland M, Willems C, Salmon E, Pastor P, Ortega-Cubero S, Benussi L, Ghidoni R, Binetti G, Hernández I, Boada M, Ruiz A, Sorbi S, Nacmias B, Bagnoli S, Sorbi S, Sanchez-Valle R, Llado A, Santana I, Rosário Almeida M, Frisoni GB, Maetzler W, Matej R, Fraidakis MJ, Kovacs GG, Fabrizi GM, Testi S
Hum Mutat
2016
Aragones JM, Altimiras J, Roura-Poch P, Homs E, Bajo L, Povedano M, Cortés-Vicente E, Illa I, Al-Chalabi A, Rojas-García R
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener
van Rheenen W, Shatunov A, Dekker AM, McLaughlin RL, Diekstra FP, Pulit SL, van der Spek RA, Võsa U, de Jong S, Robinson MR, Yang J, Fogh I, van Doormaal PT, Tazelaar GH, Koppers M, Blokhuis AM, Sproviero W, Jones AR, Kenna KP, van Eijk KR, Harschnitz O, Schellevis RD, Brands WJ, Medic J, Menelaou A, Vajda A, Ticozzi N, Lin K, Rogelj B, Vrabec K, Ravnik-Glavač M, Koritnik B, Zidar J, Leonardis L, Grošelj LD, Millecamps S, Salachas F, Meininger V, de Carvalho M, Pinto S, Mora JS, Rojas-García R, Polak M, Chandran S, Colville S, Swingler R, Morrison KE, Shaw PJ, Hardy J, Orrell RW, Pittman A, Sidle K, Fratta P, Malaspina A, Topp S, Petri S, Abdulla S, Drepper C, Sendtner M, Meyer T, Ophoff RA, Staats KA, Wiedau-Pazos M, Lomen-Hoerth C, Van Deerlin VM, Trojanowski JQ, Elman L, McCluskey L, Basak AN, Tunca C, Hamzeiy H, Parman Y, Meitinger T, Lichtner P, Radivojkov-Blagojevic M, Andres CR, Maurel C, Bensimon G, Landwehrmeyer B, Brice A, Payan CA, Saker-Delye S, Dürr A, Wood NW, Tittmann L, Lieb W, Franke A, Rietschel M, Cichon S, Nöthen MM, Amouyel P, Tzourio C, Dartigues JF, Uitterlinden AG, Rivadeneira F, Estrada K, Hofman A, Curtis C, Blauw HM, van der Kooi AJ, de Visser M, Goris A, Weber M, Shaw CE, Smith BN, Pansarasa O, Cereda C, Del Bo R, Comi GP, D'Alfonso S, Bertolin C, Sorarù G, Mazzini L, Pensato V, Gellera C, Tiloca C, Ratti A, Calvo A, Moglia C, Brunetti M, Arcuti S, Capozzo R, Zecca C, Lunetta C, Penco S, Riva N, Padovani A, Filosto M, Muller B, Stuit RJ, PARALS Registry, SLALOM Group, SLAP Registry, FALS Sequencing Consortium, SLAGEN Consortium, NNIPPS Study Group, Blair I, Zhang K, McCann EP, Fifita JA, Nicholson GA, Rowe DB, Pamphlett R, Kiernan MC, Grosskreutz J, Witte OW, Ringer T, Prell T, Stubendorff B, Kurth I, Hübner CA, Leigh PN, Casale F, Chio A, Beghi E, Pupillo E, Tortelli R, Logroscino G, Powell J, Ludolph AC, Weishaupt JH, Robberecht W, Van Damme P, Franke L, Pers TH, Brown RH, Glass JD, Landers JE, Hardiman O, Andersen PM, Corcia P, Vourc'h P, Silani V, Wray NR, Visscher PM, de Bakker PI, van Es MA, Pasterkamp RJ, Lewis CM, Breen G, Al-Chalabi A, van den Berg LH, Veldink JH
Nat Genet
Zufiría M, Gil-Bea FJ, Fernández-Torrón R, Poza JJ, Muñoz-Blanco JL, Rojas-García R, Riancho J, López de Munain A
Prog Neurobiol
2015
Dols-Icardo O, Nebot I, Gorostidi A, Ortega-Cubero S, Hernández I, Rojas-García R, García-Redondo A, Povedano M, Lladó A, Álvarez V, Sánchez-Juan P, Pardo J, Jericó I, Vázquez-Costa J, Sevilla T, Cardona F, Indakoechea B, Moreno F, Fernández-Torrón R, Muñoz-Llahuna L, Moreno-Grau S, Rosende-Roca M, Vela Á, Muñoz-Blanco JL, Combarros O, Coto E, Alcolea D, Fortea J, Lleó A, Sánchez-Valle R, Esteban-Pérez J, Ruiz A, Pastor P, López De Munain A, Pérez-Tur J, Clarimón J, Dementia Genetics Spanish Consortium (DEGESCO)
Brain
2014
Dols-Icardo O, García-Redondo A, Rojas-García R, Sánchez-Valle R, Noguera A, Gómez-Tortosa E, Pastor P, Hernández I, Esteban-Pérez J, Suárez-Calvet M, Antón-Aguirre S, Amer G, Ortega-Cubero S, Blesa R, Fortea J, Alcolea D, Capdevila A, Antonell A, Lladó A, Muñoz-Blanco JL, Mora JS, Galán-Dávila L, Rodríguez De Rivera FJ, Lleó A, Clarimón J
Hum Mol Genet
2013
Güell MR, Antón A, Rojas-García R, Puy C, Pradas J, en representación de todo el grupo interdisciplinario
Arch Bronconeumol
Pradas J, Puig T, Rojas-García R, Viguera ML, Gich I, Logroscino G, ALS-CAT Group
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener
García-Redondo A, Dols-Icardo O, Rojas-García R, Esteban-Pérez J, Cordero-Vázquez P, Muñoz-Blanco JL, Catalina I, González-Muñoz M, Varona L, Sarasola E, Povedano M, Sevilla T, Guerrero A, Pardo J, López de Munain A, Márquez-Infante C, de Rivera FJ, Pastor P, Jericó I, de Arcaya AÁ, Mora JS, Clarimón J, C9ORF72 Spanish Study Group, Gonzalo-Martínez JF, Juárez-Rufián A, Atencia G, Jiménez-Bautista R, Morán Y, Mascías J, Hernández-Barral M, Kapetanovic S, García-Barcina M, Alcalá C, Vela A, Ramírez-Ramos C, Galán L, Pérez-Tur J, Quintáns B, Sobrido MJ, Fernández-Torrón R, Poza JJ, Gorostidi A, Paradas C, Villoslada P, Larrodé P, Capablo JL, Pascual-Calvet J, Goñi M, Morgado Y, Guitart M, Moreno-Laguna S, Rueda A, Martín-Estefanía C, Cemillán C, Blesa R, Lleó A
Hum Mutat
2012
Xi Z, Zinman L, Grinberg Y, Moreno D, Sato C, Bilbao JM, Ghani M, Hernández I, Ruiz A, Boada M, Morón FJ, Lang AE, Marras C, Bruni A, Colao R, Maletta RG, Puccio G, Rainero I, Pinessi L, Galimberti D, Morrison KE, Moorby C, Stockton JD, Masellis M, Black SE, Hazrati LN, Liang Y, van Haersma de With J, Fornazzari L, Villagra R, Rojas-Garcia R, Clarimón J, Mayeux R, Robertson J, St George-Hyslop P, Rogaeva E
Arch Neurol
Rojas-Garcia R, Scott KM, Roche JC, Scotton W, Martin N, Janssen A, Goldstein LH, Leigh PN, Ellis CM, Shaw CE, Al-Chalabi A
Amyotroph Lateral Scler
2001
Gallardo E, Rojas-García R, Belvís R, Serrano-Munuera C, Ortiz E, Ortiz N, Grau J, Illa I
Neurologia

Projectes en curs

Identificació de biomarcadors diagnostics en pacients amb ELA
Estat: Actiu
Durada: 2016-2019
Investigador Principal: Ricard Rojas Garcia (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Instituto de salud Carlos III
Anàlisi genómic de pacients amb malaltia de neurona motora i demència frontotemporal per conèixer l'arquitectura genètica desconeguda de la esclerosi lateral amiotròfica
Estat: Actiu
Durada: 2015-2018
Investigador Principal: Jordi Clarimon (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundació La Marató TV3
201437.10. Perfil de biomarcadores en diferentes formas de presentacion de Enfermedad de Neurona Motora (Biomarker profile in different Motor Neuron Disease phenotypes)
Estat: Actiu
Durada: 2015-2018
Investigador Principal: Ricardo Rojas García (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundación La Marató de TV3

ASSAJOS CLÍNICS

UFC15E92: Assaig clínic en Fase 4.2 creuat, randomitzat i doble cec, per avaluar l'eficàcia terapèutica de les immunoglobulines humanes intravenoses en pacients amb malaltia de la motoneurona
Estat: Finalitzat
Assaig Clínic