Els propers dies es celebrarà a Freiburg (Alemanya) la primera reunió de la Xarxa Europea de Referència de Malalties Neuromusculars EURO-NMD. Durant la reunió els diferents grups de treball creats tindrà l’oportunitat de conèixer-se i posar en comú noves idees.
Article Complet
Aquest any la reunió d’hivern del Grup d’Estudi de Malalties Neuromusculars, se celebrarà els dies 23-24 de febrer a l’Hospital de Sant Pau. Està organitzat pels Drs. Jordi Díaz-Manera i Luis Querol de la Unitat de Malalties Neuromusculars del mateix.
Article Complet
Les estudiants pre-doctorals Patricia Piñol i Alicia Alonso han estat premiades pels treballs presentats durant el congrés.
Article Complet
Trobada al voltant de la miastènia, amb la Dra. Isabel Illa, Pilar Robles (Presidenta Associació Pacients amb Miastènia) i y Jose Miguel Ripoll d’AMICAT – Foyer del Liceu – Entrada Lliure
Article Complet
Els doctors Luis Querol, Ricard Rojas-Garcia i Isabel Illa de la Unitat de Malalties Neuromusculars han publicat recentment una revisió a la prestigiosa revista Nature Reviews Neurology titulada “Autoantibodies in chronic inflammatory neuropathies: Diagnostic and therapeutic Implications“. Es tracta d’una revisió sobre els anticossos en aquestes malalties publicada en una de les revistes de major impacte en Neurologia.
Article Complet
Un any més amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació Duchenne, la Unitat de Malalties Neuromusculars col·laborarà amb l’Associació de Pacients Duchenne Parent Project participant en el II Workshop realitzat per aquesta entitat.
Article Complet
Us anunciem el llançament del Registre de Miopatia per dèficit de Col·lagen VI (Registre COL-VI), creat amb l’objectiu de tenir registrats el major nombre de pacients amb aquesta malaltia per poder realitzar un estudi d’història natural, de 5 anys d’ durada, en pacients pediàtrics i adults i per poder ajudar en la localització de pacients per a assajos clínics.
Article Complet
Com cada any es celebra el Dia Mundial de la ELA, diferents associacions i institucions organitzen activitats per donar visibilitat a aquesta malaltia i als seus pacients. La ELA, és una malaltia neurodegenerativa de causa desconeguda caracteritzada per una pèrdua progressiva i selectiva de les neurones motores. L’absència d’un tractament curatiu no exclou la possibilitat de millorar la qualitat de vida dels pacients i les famílies, l’assistència multidisciplinària és fonamental així com el recolzament psicològic. La investigació a la ELA és important per conèixer les causes que la provoquen i el seu pronòstic.
Article Complet
El proper mes de Juliol es celebrarà a Sitges la Reunió Anual de la Peripheral Nerve Society. La Dra. Illa coordinadora de la Unitat de Malalties Neuromusculars de Sant Pau, forma part del comitè local organitzador. Així mateix el seu grup presenta divesos treballs relacionats amb la patologia neuromuscular de nervi perifèric.
Article Complet
La Unitat de Malalties Neuromusculars ha publicat recentment dos treballs a dos revistes científiques. Aquests treballs responen a estudis realitzats a les diferents línies d’investigació en actiu de la unitat.
Article Complet
Qui som
Equip Clínic
Equip Recerca
Publicacions
Paraproteinemic neuropathies.
Presse Med
01/06/2013
Amyotrophic lateral sclerosis in Catalonia: a population based study.
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener
01/05/2013
Paraproteinemic neuropathies.
Presse Med
01/06/2013
Amyotrophic lateral sclerosis in Catalonia: a population based study.
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener
01/05/2013