Antics membres:
Directora de la Unitat de Malalties Neuromusculars (ENM) el Servei Neurologia de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona
Gestora del Registre Espanyol de malalties Neuromusculars
Neuròloga i investigadora pre-doctoral
Investigadora pre-doctoral
Farmacèutica - Fellow predoctoral
Tècnic de laboratori CIBERER
Investigadora pre-doctoral
Tècnica de laboratori clínic
PhD – Investigadora post-doctoral CIBERER
Infermera Assistencial - Gestora de casos
Investigadora pre-doctoral
Neuròleg i investigador pre-doctoral
Coordinador del Registre espanyol de Malalties Neuromusculars
PhD - Investigador Post-doctoral
Neuròleg i investigador pre-doctoral
Investigador en malalties neuromusculars