Sonia Segovia Simón


Equip


Gestora del Registre Espanyol de malalties Neuromusculars


Sonia Segovia Simón és Diplomada d’ Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona,  Màster en “Gestió i metodologia de la Qualitat assistencial”  en el Institut Avedis Donavedian, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha desenvolupat la seva experiència professional a l’àmbit assistencial a l’àrea quirúrgica de diferents hospitals nacionals i estrangers: Derriford Hospital NHS, Plymouth (UK), Hospital de la Vall d’Hebron, Consorci Hospitalari de Vic i Quirón Bilbao. Durant aquest període va complementar la seva formació realitzant cursos de postgrau d’ “Anestèsia, reanimació i teràpia del dolor” (Universitat de Vic),  i “Actuació a situacions d’emergència i urgència clínica” (Universitat Internacional de Catalunya).

Al 2011 inicia la seva trajectòria al grup de malalties neuromusculars de l’Hospital de Sant Pau com a gestora del Registre Espanyol de Malalties Neuromusculars. Projecte multicèntric liderat per la Dra. Isabel Illa Sendra, en el que participen hospitals de tot el país.

Les seves funcions en aquest projecte són:

  • Disseny dels registres i anàlisis estadístic
  • Coordinar i fer d’enllaç entre els diferents grups d’investigació que participen.
  • Col·laboració en la formació a investigadors i introducció de les dades.
  • Gestió de dades: aplicació de metodologia que asseguri la optima conservació de les dades i la seva re-utilització. Assegurar la fiabilitat i qualitat de les dades contingudes als registres.

Actualment està contractada per CIBERER (Centro de Investigación en Red de Enfermedades  Raras) per ajudar en la creació i planificació de nous registres de Malalties Minoritàries.

Formació Acadèmica:

  • Diplomada en Infermeria. Promoció 94-97. “Escola d’infermeria d’Osona” (Estudis Universitaris de Vic, UAB)
  • Postgrau en Suport Vital i Emergències Físiques. 2009. Universitat Internacional de Catalunya
  • Postgrau en Anestèsia, reanimació i teràpia del dolor. Any 2011. Universitat de Vic
  • Màster en Gestió i metodologia de la Qualitat assistencial. Institut Avedis Donavedian, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. (2016)

Màster oficial Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut. Universitat Autònoma de Barcelona (2017-2018).