Rosa Blanco Soto


Equip


Tècnica de laboratori


Tècnic Superior Sanitari d’Anatomia patològica i citodiagnòstic

Figura a 42 publicacions, docent en cursos i jornades d’àmbit biomèdic, comitè Científic a la revista Científica Tss i en diverses jornades d’àmbit nacional . Formació continuada dalumnes en pràctiques.

El 2021 es va incorporar al laboratori de malalties musculars de l?institut de recerca de l?Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Realitza diferents tècniques de processament de per a biòpsies musculars específiques d’histologia, enzim i immunohistoquímiques (EHQ-IHQ): Cox, NADH, ATPases, Oil red… Cultius cel·lulars de mioblasts i fibroblasts. Domina tècniques de Biologia Molecular, WB, PCR, qPCR, processant les mostres en fresc i congelades. Microscopia confocal de doble marcatge immunològic, fluorescència. Extracció de DNA i RNA a partir de sang perifèrica, mostres congelades, de formol i parafinades.

Anteriorment va estar a l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital de Bellvitge 2007-2015 i les seves funcions eren gestió, organització, recepció i diagnòstic per WB de mostres neurològiques humanes i animals de les malalties priòniques i les seves variants en un laboratori de contenció de grau 3.

Del 2016-2020 formo part del Laboratori d’Endocrinologia, grup EDUAB-HSP, CIBER-BBN, fent la gestió, organització i recepció de la col·lecció privada de tumors endocrins.

Titulació acadèmica

  • Tècnic superior Sanitari d’Anatomia Patològica FP II, Institut Miquel Martí i Pol
  • Cornellà de Llobregat (1989-1992) Nivell c de català
  • Auxiliar de Clínica FP I, Institut Miquel Martí i Pol
  • Cornellà de Llobregat (1987-1989)