Noemi de Luna Salvà


Equip


PhD – Investigadora post-doctoral CIBERER


Noemí de Luna (Barcelona, 1976) es investigadora post-doctoral en el Laboratori de Malalties Neuromusculars de l’Institut de Recerca Biomèdica (IIB) Sant Pau, Barcelona.

A l’any 2000 es va incorporar al Laboratori de Malalties Neuromusculars del IIB Sant Pau com ajudant de recerca, participant en proyectes relacionats amb les neuropaties autoimmunes perifèriques.

Va obtenir el títol de doctorat en Biologia Cel·lular, amb grau doctor europeu i qualificació “cum laude” a l’any 2007, sota la direcció de la Dra. Isabel Illa i el Dr. Eduard Gallardo. En aquest periode pre-doctoral va participar en l’estudi de les miopaties causades per mutacions en el gen de la disferlina. Més concretament en l’estudi de l’expressió i funció de la disferlina en cèl·lules sanguínies de sang perifèrica i la correlació amb l’expressió del múscul esquelètic de controls i pacients.

Al 2012, va aconseguir un contracte de perfeccionamient post-doctoral “Sara Borrell” de l’Institut de Salud Carlos III per treballar en el Laboratori de Patologia Mitocondrial dirigit pel Dr. Martí en l‘Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron. Durante aquest periode va participar en un projecte de recerca sobre els mecanismes patogènics de la malaltia de McArdle (glicogenosi tipus V) en un model de ratolí knock-in per la malaltia.

Actualment, s’ha reincorporat al grup amb un contracte post-doctoral del CIBERER. Participa en l’estudi de la caracterització molecular de les vies de senyalització implicades en la resposta inmune present en les miopaties inflamatòries.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Biologia, Universitat de Barcelona, 1999
  • Màster en Microbiologia Clinica, Ambiental i Industrial, Institut de Ciència i Tecnologia, Barcelona, 2000
  • Doctor en Biologia Cel·lular, Universitat de Barcelona, 2007

Beques i Premis

  • Contracte de perfeccionamient postdoctoral “Sara Borrell”, Institut de Salud Carlos III, 2012
  • Premi Extraordinari de Doctorat, Universitat de Barcelona, 2007
  • Premi a la millor tesis doctoral en neurologia, neurocirugia i psiquiatria, Fundación Romanillos, 2007