Manuel Cabezas Torres


Equip


Infermer gestor de casos


Manuel Cabezas Torres va acabar els seus estudis de DUI el 1990, amb més de 30 anys d’experiència a la professió, dels quals 20, són als diferents serveis de Neurologia i Neurocirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Formació acadèmica:

  • DIU Univesitat Autònoma de Barcelona. Unitat Docent Hospital Santa Creu i Sant Pau.
  • Postgrau en infermeria perioperatòria.
  • Formació específica en Estudi i Estimulació de la Memòria
  • Curs dalimentació, dietètica i nutrició assistida enteral a persones amb problemes de salut.

Actualment

  • Gestor de casos de persones amb malalties minoritàries i neurologia.
  • Coordinador de la Unitat Clínica Multidisciplinar de Malalties de Neurona Motora.
  • Infermer de referència a la Unitat de Memòria, realitzant educació i suport a familiars i pacients diagnosticats de deteriorament cognitiu en les diferents variants, incloent deteriorament cognitiu en pacients amb ELA.