Josefina Araque


Equip


Tècnic de laboratori CIBERER


Josefina Araque és Diplomada en Infermeria, estudis realitzats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Actualment treballa de Tècnica de laboratori al grup de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Funcions realitzades:

  • Participa en qualitat de tècnic a projectes de recerca relacionats amb distròfies musculars i malalties neuromusculars immunomediades.
  • Participa en la recerca de nous antígens relacionats amb aquest projectes mitjançant la preparació i posterior anàlisis dels diferents cultius neuronals, de gangli raquídic posterior, motoneurones, neurones hipocampals d’embrió de rata i plaques motores a múscul ocular de rata. També realitza diferents tècniques immunològiques de confirmació de resultats: immunohistoquímica, immunocitoquímica, immunobloting, immunofluorescència, teasing de nervi de rata, elisas, western blot i tècniques d’immunoprecipitació necessàries pel cultiu de nous antígens amb cultius neuronals i cultius primaris de cèl·lules de Schwann.

Formació acadèmica:

  • Diplomada en Infermeria

Experiència professional:

  • 1972-1976:  Laboratori de Farmacologia Carlo Erba
  • 1977-2007:  Centre de I+D Bioinvestigació Merck Farma i Quimica
  • Des del 2008 a la actualitat: grup de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i San Pau