Jordi Díaz Manera


Equip


MD PhD - Investigador col·laborador


Metge adjunt a la Unitat de Malalties Musculars (ENM) del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona.

ASSISTÈNCIA I INVESTIGACIÓ DE MALALTIES NEUROMUSCULARS
Jordi Díaz Manera és metge adjunt a la Unitat de Malalties Musculars (ENM) del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona. És Doctor Europeu “cum laude” en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tesi per la qual va rebre el premi extraordinari

La seva tasca assistencial es centra en la visita de pacients amb diverses malalties neuromusculars, especialment miopaties. S’ha especialitzat en el diagnòstic i seguiment de distròfies musculars, miopaties inflamatòries i miopaties metabòliques, com ara la malaltia de Pompe. Realitza també estudis electrofisiològics (EMG, fibra aïllades) als pacients de la Unitat i de l’àrea d’influència de l’Hospital. Està especialitzat en l’aplicació d’estudis de ressonància magnètica als pacients amb distròfies musculars. Ha participat en la generació de guies d’assistència clínica nacionals i internacionals en pacients amb miastènia gravis i miopaties hereditàries.

La seva tasca investigadora se centra des de fa anys en diferents aspectes de les miopaties hereditàries. D’una banda s’ha aplicat la ressonància magnètica muscular a l’estudi de les malalties muscular, especialment pel que fa a la seva utilitat com a eina diagnòstica i de seguiment de les distròfies musculars. D’altra banda, la seva investigació bàsica es centra en conèixer la fisiopatologia de les distròfies musculars i trobar noves teràpies que puguin millorar als pacients. Realitza múltiples assaigs clínics amb fàrmacs en investigació de la indústria farmacèutica però també s’encarrega de realitzar estudis d’investigació basats en la història natural de les miopaties hereditàries

Ha fet una estada d’un any i mitja al Stem Cell Research Institute del Ospedalle Sant Rafaelle de Milano (Itàlia) en el laboratori del Dr. Cossu on ha treballat en les tècniques de tractament amb cèl·lules mare mesenquimals de models murins de distròfia muscular. Ha estat coordinador del grup d’Estudi de Malalties Neuromusculars de la Societat Espanyola de Neurologia dels anys 2012 al 2014. Col·labora amb nombroses associacions de pacients a nivell nacional i internacional. Forma part del MYO-MRI study group, un grup de neuròlegs i radiòlegs europeus interessats en difondre l’aplicació de la ressonància magnètica a l’estudi de les distròfies musculars.

Formació Acadèmica

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili de Reus l’any 2000
 • Especialista en Neurologia per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona l’any 2005
 • Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2013
 • Tesi: Nous aspectes diagnòstics i terapèutics de les disferlinopaties.
 • Beca Ampliació d’Estudis (BAE) del Ministeri de Sanitat Espanyol i Young Fellowship de la Federació Europea de Societats Neruológica

Grants

 • Duchenne Parent Project Espanya
 • Beca Genzyme d’estudi de ressonància magnètica en malaltia de Pompe
 • Beca de la Fundació Isabel Gemio
 • Beca de desenvolupament farmacològic de Boehringer
 • Projecte FISS de l’ISCIII 2015-17

Àmbits de recerca:

 • Diagnòstic i tractament de pacients amb miopaties hereditàries i inflamatòries
 • Aplicació de la ressonància magnètica muscular a l’estudi de les miopatia hereditàries
 • Estudi de la història natural i de biomarcadors de progressió de la malaltia de Pompe
 • Estudi de la fisiopatologies de les distròfies musculars i recerca de nous tractaments per a les distròfies musculars.