Isabel Illa SendraDirectora de la Unitat de Malalties Neuromusculars (ENM) el Servei Neurologia de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona


ASSISTÈNCIA I INVESTIGACIÓ DE MALALTIES NEUROMUSCULARS

Isabel Illa es Directora de la Unitat de Malalties Neuromusculars (MNM) del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona. És catedràtica de Neurologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Directora del Laboratori de Neurologia Experimental de l’Institut de Recerca de l’HSCSP.

Realitza labor assistència (visites de pacients amb MNM, seguiment, segones opinions clíniques i terapèutiques, estudis EMG,…). En aquest context clínic, ha desenvolupat una sèrie de tècniques diagnòstiques, test immunològics i estudis de biòpsia muscular i de nervi que són de gran utilitat en el diagnòstic de les MNM i un referent tant nacional com internacional.

Ha orientat la seva labor investigadora als aspectes autoimmunes i neurodegeneratius de les malalties neuromusculars. Centrada en la recerca de nous antígens (biomarcadors), mecanismes immunopatogènics i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques a la Miastènia Gravis, Miopaties Inflamatòries i Neuropaties Immunomediades tipus CIDP. També ha investigat sobre la funció de les proteïnes, disferlina i altres, implicades a la patogènia de les distròfies musculars i el seu tractament, especialment a aspectes de teràpia cel·lular.

Ha sigut Fellow i Visiting associate del National Institutes of Health, President de la Societat Espanyola de Neurologia i membre del Management Committee de la European Federation Of Neurological Societies. President de l’Àrea de Projectes de Investigació de Neurologia, Psiquiatria i Neurociencies del ISCIII-FIS; així com membre del Comitè Científic de CIBERNED, del Comitè Científic assessor extern del IBIS de Sevilla, del Board of Scientific Committee of the Research Centre of INSERM-Paris University i del Comitè d’Experts de la Central de Resultats del AQuAS.

És autora de més de 150 articles científics citats en més de 5.500 ocasions i responsable de 25 projectes d’investigació finançats, a convocatòries competitives per agencies espanyoles , europees i de USA. Recentment és responsable d’un projecte nacional de Registres de pacients amb malalties neuromusculars “NMD-ES”. Aquest registre conté actualment dades de més de 5000 pacients i coordina més de 25 centres a Espanya i el seu objectiu es poder dissenyar guies clíniques i terapèutiques i obtenir dades per realitzar projectes d’investigació.

Formació Acadèmica:

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 1975
 • Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 1986
 • Tesis: Miastènia Gravis i anticossos antiReceptor d’Acetilcolina
 • Beca ampliació d’estudis (BAE) i Visiting Associate al National Institutes of Health, Betherda, MD,USA 1989-1992

Grants:

 • Fons d’Investigació Sanitaria (FIS) Espanya
 • Ministeri de Ciència i Tecnologia (SAF) (Espanya)
 • European Commision (EU)
 • Association Fraçaise Myopathies (AFM) (França)
 • The Myositits Association (USA)
 • Jain Foundation (USA)

Àrees d’Investigació:

 • Diagnòstic i tractament de pacients amb malalties neuromusculars autoimmunes i neurodegeneratives
 • Identificació de nous biomarcadors pel diagnòstic i pronòstic de MNM
 • Estudi de Miastènia, Miopaties Inflamatòries, CIDP, NMM i altres malalties neuromusculars immunomediades