Eduard Gallardo Vigo


Equip


PhD - Investigador Sènior


Eduard Gallardo és investigador titular de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona. És supervisor del Laboratori de Malalties Neuromusculars del IRHSCSP.

Realitza tasca assistencial supervisant tècniques diagnòstiques i redactant informes de biòpsies musculars en coordinació amb el servei de anatomia patològica de l’hospital. Ha desenvolupat una sèrie de tècniques diagnòstiques, test immunològics i estudis en biòpsia muscular i de nervi que són de gran utilitat en el diagnòstic de diverses ENM i un referent tant nacional com internacional. Un dels tests diagnòstics per a l’anàlisi d’expressió de disferlina en monòcits de sang perifèrica ha donat lloc a una patent de la qual és co-inventor.

Ha orientat la seva tasca investigadora en els aspectes autoimmunes i neurodegeneratius de les malalties neuromusculars. Centreu en la recerca de nous antígens (biomarcadors), mecanismes immunopatogènics i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en Miastènia Gravis, miopaties inflamatòries i neuropaties inmunomediadas, també ha investigat sobre la funció de proteïnes, disferlina i altres, implicades en la patogènia de les distròfies musculars i el seu tractament.

Ha estat Fellow al laboratori del Dr Dalakas del National Institutes of Health, Research Scholar al Day Lab del Dr RH Brown al Mass Gral Hospital, Harvard University, panelista de l’Àrea de Projectes d’Investigació de Neurologia, Psiquiatria i Neurociències de l’ISCIII- FIS , revisor de projectes del FIS i d’articles per a diverses revistes científiques (Neurology, Neuromuscular Disorders, PlosOne, BBA – Molecular Basis of Disease, Acta Neuropathologica, Brain, The Lancet …).

És autor de més de 90 articles cEduard Gallardo és investigador titular de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona on es va incorporar el 1993 i on va fer la tesi doctoral sota la direcció de la Prof. Isabel ILLA. És supervisor del Laboratori de Malalties Neuromusculars de l’IRHSCSP i coordinador del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat i de la U762 de CIBERER.
Ha orientat la tasca investigadora en els aspectes autoimmunes i neurodegeneratius de les malalties neuromusculars. Centrat en la recerca de nous antígens (biomarcadors), mecanismes immunopatogènics i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques a miastènia gravis i miopaties inflamatòries també ha investigat sobre la funció de proteïnes, disferlina i altres, implicades en la patogènia de les distròfies musculars i el seu tractament.

Ha desenvolupat una sèrie de tècniques diagnòstiques, tests immunològics i estudis en biòpsia muscular que són de gran utilitat en el diagnòstic de diverses ENM i un referent tant nacional com internacional. Un dels tests diagnòstics per a l’anàlisi d’expressió de disferlina en monòcits de sang perifèrica ha donat lloc a una patent de la que és coinventor i que és explotada per Athena Diagnostics.

Ha estat Fellow al laboratori del Dr. Dalakas del National Institutes of Health (1994) on va treballarr en els mecanismes immunopatogènics de les miopaties inflamatòries i Research Scholar el Day Lab del Dr.Brown on va treballar en la miopatia per dèficit de disferlina, i en concret en el desenvolupament d’un test de lesió de membrana de cèl·lules musculars per cribratge de fàrmacs. Ha estat panelista de l’Àrea de Projectes de Recerca de Neurologia, Psiquiatria i Neurociències de l’ISCIII-FIS, revisor de projectes (FIS, AFM, Junta d’Andalusia, Govern basc) i d’articles per a diverses revistes científiques (Neurology, Neuromuscular Disorders, PlosOne, BBA – Molecular Basis of Disease, Acta Neuropathològica, Brain, European J of Neurology, Frontiers in Neurology, Neurology, Neuroimmunology and Inflammation,…).
És autor de més de 130 articles científics i ha rebut finançament continuat del FIS des del 1999, entre altres fonts de finançament. Ha dirigit 8 tesis doctorals i actualment n’està dirigint tres.

Formació Acadèmica:

  • Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona 1990
  • Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 2002. Tesi: «Aspectes immunopatogènics de les miopaties inflamatòries». Premi extraordinari de doctorat UAB. Director: Prof Isabel Illa

Projectes de recerca:

  • Fons de Recerca Sanitària (FIS) (Espanya)
  • Fundació Isabel Gemio
  • Convenis amb la indústria: Ahead Therapeutics, Sanofi

Àmbits de recerca:

  • Identificació de nous biomarcadors per al diagnòstic i pronòstic d’ENM
  • Estudi fisiopatogènic de la miastènia i les miopaties inflamatòries
  • Patogènia de miopaties hereditàries