Sandra Cabanillas Ruiz


Equipo


Técnica de laboratorio clínico


Sandra Cabanillas Ruiz és graduada en Podologia per la Universitat de Barcelona l’any 2019. Disposa també d’un cicle formatiu superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic. Té experiència en estudis podològics i anàlisi biomecànics i va realitzar una estància al Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona l’any 2019.

El 2020 s’ha unit al departament de Neuromuscular de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau on exerceix de tècnic de laboratori i col·labora en el projecte d’aproximacions terapèutiques en distròfies musculars mitjançant models cel·lulars i animals.

Formació acadèmica

  • CFGS Laboratori de Diagnòstic Clínic. 2015
  • Curs d’Experimentació Animal. Funció A, B i C. 2016
  • Grau en Podologia. 2019

Àrea d’Investigació

Aproximacions terapèutiques en distròfies musculars