03
Feb
2020
03
Feb
2020

El IX curs es realitzarà els dies 13-14 i 15 de maig a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Com en edicions prèvies, el nombre de places serà limitat a 30 com a màxim. La selecció dels candidats es realitzarà, primer, en funció dels anys d’experiència (adjunts tenen prioritat sobre residents) i segon en funció del nombre d’inscrits de cada centre (prioritzarem diversitat de centres). Si hi ha sol·licituds d’inscripció molt similars valorarem el interès futur en el camp i, si no hi ha manera possible de realitzar aquesta avaluació es sortejaran les places restants.

22
Des
2018
22
Des
2018

L’Institut de Salut Carlos III atorga cada any els contractes “Rio Hortega”. Aquests contractes estan dirigits a professionals sanitaris que hagin acabat el període de formació sanitària especialitzada i possibiliten la consolidació del personal clínic investigador en les institucions sanitàries. El Dr. Rodrigo Álvarez Velasco ha rebut un d’aquests contractes amb una durada de dos anys per desenvolupar la seva activitat com a clínic i investigador a la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest període li permetrà especialitzar-se en el maneig dels pacients amb malalties neuromusculars així com participar en diferents projectes de recerca clínica i bàsica en el laboratori de Neuromuscular.

L’Institut de Salut Carlos III també ha concedit al Dr. Xavier Suárez-Calvet un contracte d’investigació post-doctoral Sara Borrell. Aquest contracte de 3 anys li permetrà continuar la línia de recerca del grup que es centra en aprofundir en el coneixement dels mecanismes implicats en la degeneració muscular i en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en distròfies musculars.

La Fundació Alfonso Martín Escudero ha concedit a la Dra. Elena Cortés una Beca d’investigació en universitats o centres a l’estranger. Aquesta beca li permetrà prolongar la seva estada al laboratori del Dr Santamaria a la Universitat de Calgary (Canadà) durant l’any 2019. La Dra Cortés va començar la seva estada a Calgary al juny de 2018 i està estudiant una teràpia innovadora per al tractament de la Miastènia gravis en el model pre-clínic de ratolí de la malaltia.

26
Jun
2018
26
Jun
2018

Com cada any el curs de malalties neuromusculars realitzat a l’Hospital de Sant Pau, ha reunit neuròlegs de tota Espanya interessats en la patologia neuromuscular. Com l’any anterior, han assistit al curs alumnes provinents de Sud-amèrica i Portugal.

Durant tres dies intensos s’han impartit classes sobre els grans grups de patologia neuromuscular, aquestes classes estan realitzades per experts nacionals en cada tema. Els tallers es van realitzar a la tarda, aprofundint en aspectes més tècnics i proves diagnòstiques fonamentals en aquestes patologies.

09
Mai
2017
09
Mai
2017

Avui dimarts 9 de maig, comença el VI Curs de Formació en Malalties Neuromusculars organitzat per la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El curs es realitzarà a la sala d’actes de l’hospital i contarà amb la presència de professors especialistes en malalties neuromusculars de tota Espanya. El curs està dirigit a adjunts de neurologia i residents de quart any interessats en aquestes patologies i tenen com objectiu actualitzar i ampliar la formació d’aquests neuròlegs i residents a les malalties del sistema nerviós perifèric. El curs està acreditat per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i per la Comissió de Formació continuada del Sistema Nacional de Salud.