Història natural, marcadors diagnòstics i fisiopatologia de les distròfies musculars

Informació General

Història natural de les disferlinopaties

jainL’Associació de pacients JAIN Foundation, està finançant un estudi d’investigació centrat en conèixer en detall les característiques clíniques i radiològiques d’una gran cohort de pacients amb distròfia muscular de cintures 2B produïdes per mutacions en el gen de la disferlina.

Aquest és un estudi observacional d’història natural que es va iniciar a l’any 2013. Els pacients es visiten de forma anual a l’hospital a on realitzem una sèrie de proves: entrevista clínica, exploració física general, proves funcionals musculars, analítica sanguínia, proves funcionals respiratòries, ecocardiograma i ressonància magnètica muscular.

Hem inclòs 14 pacients del nostre centre. Tots ells han realitzat les proves sense problemes i el grau de satisfacció amb l’estudi és alt. Els pacients són seguits de for ma regular per la nostre unitat des de fa anys i havien participat en múltiples activitats d’investigació prèviament, és per això que els hi volem agrair la seva disponibilitat per col·laborar amb la unitat.

Recentment hem decidit allargar per un any l’estudi d’investigació, per la qual cosa alguns dels pacients participants seguiran amb les proves un any mes.

Marcadors moleculars de seguiment en distròfies musculars

Estem realitzant una sèrie d’estudis per detectar molècules sanguínies que puguin ser útils al seguiment de diverses distròfies musculars. En els projectes relacionats amb aquesta línia d’investigació volem incloure pacients afectats de diferents patologies del múscul com per exemple: distròfia muscular de Duchenn, disferlinopatia i distròfia facio-escàpulo-humeral (FSH). El nostre objectiu és trobar biomarcadors en sèrum o plasma que permetin realitzar un seguiment de la malaltia. Aquest marcadors poden ser útils per identificar pacients de risc de progressió ràpida i també en assajos clínics, per tal de conèixer si existeix una resposta a les teràpies assajades. Volem veure si els nivells de determinades molècules correlacionen  amb el resultat de les proves físiques i amb el resultat de les ressonàncies magnètiques.

Fisiopatologia de les distròfies musculars

Estem realitzant una sèrie d’estudis observacionals en el laboratori de malalties neuromusculars amb la fi de conèixer en més profunditat els mecanismes associats al procés de regeneració i degeneració muscular que tenen lloc a les distròfies musculars.

Hem estudiat en especial el paper de PDGF-BB en el procés de regeneració muscular. Hem descobert el paper important que juga aquesta molècula en el procés de regeneració especialment als pacients amb malaltia de Duchenne. PDGF-BB s’expressa a les fibres musculars danyades dels pacients amb aquesta malaltia. De fet, lesions induïdes als músculs de ratolí mdx, un model murí de distròfia muscular de Duchenne, indueixen l’alliberació de PDGF-BB per fibres musculars. Mitjançant una sèrie d’estudis in vitro, hem observat que aquesta molècula augmenta la proliferació i quemotaxis dels mioblastos, un tipus de cèl·lula mare encarregada de reparar fibres musculars. La injecció repetida dels músculs esquelètics amb PDGF-BB augmenta la regeneració muscular, disminueix la inflamació i augmenta el número de cèl·lules satèl·lit. Aquests resultats han estat publicats recentment a la revista American Journal of Pathology.

En aquest moment estem estudiant les vies intracel·lulars que s’activen als fibroblastos dels músculs esquelètics per la molècula PDGF-AA. Aquesta molècula, a diferència de PDGF-BB, sembla tenir un paper clau en la fibrosis muscular. Estem tractant fibroblastos extrets de múscul esquelètic de pacients amb Duchenne i de controls amb PDGF-AA. En una sèrie d’estudis proteòmics i genòmics, identificarem les vies de senyalització intracel·lular activades per aquesta molècula. Creiem que aquests estudis permetran identificar noves dianes terapèutiques per les distròfies musculars.

Publicacions

2001
Gallardo E, Rojas-García R, de Luna N, Pou A, Brown RH Jr, Illa I
Neurology
Rojas-García R, Gallardo E, Serrano-Munuera C, de Luna N, Ortiz E, Roig C, Grau-Veciana JM, Illa I
Med Clin (Barc)

Projectes en curs

Activació de la Immunitat Innata en cèl·lules deficients en disferlina: Noves dianes terapèutiques.
Estat: Actiu
Durada: 2017-2019
Investigador Principal: Noemí de Luna (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Fundación Areces
Avenços en la malaltia de McArdle: nova aproximació diagnòstica i terapèutica i i actualització del registre europeu de pacients "EUROMAC"
Estat: Actiu
Durada: 2017-2017
Investigador Principal: Tomás Pinos, J. Arenas, Noemí de Luna (Multicéntrico)
Agència finançadora: CIBERER
Recerca de biomarcadors en serum de pacients amb Pompe
Estat: Actiu
Durada: 2016-2018
Investigador Principal: Eduard Gallardo Vigo (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Genzyme Internacional
Estudi de la història natural de la malaltia de Pompe a l'adult. Estudi prospectiu de predictors clínics i de imatge de l'evolució de la malaltia de Pompe
Estat: Actiu
Durada: 2013-2017
Investigador Principal: Jordi Díaz Manera (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Genzyme Internacional
Estudi de resultats clínics per disferlinopaties
Estat: Actiu
Durada: 2013-2017
Investigador Principal: Isabel Illa Sendra (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Jain Foundation
PDGF com a nou biomarcador i diana terapeutica en pacients amb distrofia muscular
Estat: Actiu
Durada: 2016-2019
Investigador Principal: Jordi Díaz Manera (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Instituto de salud Carlos III
Cerca de biomarcadors de distròfies musculars amb debilitat de cintures
Estat: Finalitzat
Durada: (2013-2015)
Investigador Principal: Eduard Gallardo Vigo (Hospital de Sant Pau)
Agència finançadora: Instituto de salud Carlos III