Participar en un estudi clínic

Avançar en el coneixement de les malalties neuromusculars és una prioritat de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Intentem enfocar els estudis des del punt de vista del pacient, centrant-nos en aquells projectes que puguin tenir una utilitat directa o futura per als nostres pacients.

Tenim diversos estudis d’investigació en marxa per diferents malalties neuromusculars. Els estudis varien depenent de la malaltia però tenim en marxa estudis d’investigació bàsica, estudis d’investigació clínica i assajos terapèutics, propis o de la indústria farmacèutica. Pots consultar els diferents estudis en marxa a les seccions dedicades a cada malaltia.

Més informació (Participar en un estudi clínic)

Nom:
Cognoms:
Telèfon:
Email:
Hospital de Referència:
Com podem coraborar?: